Developing, bringing together and sharing knowledge

Disposal Guide

The Netherlands Institute of Sustainable Packaging (KIDV) administers the Weggooiwijzer. This is a guide that helps producers and buyers of packaging and consumers with the proper separation and disposal of packaging material. This reduces the environmental impact and delivers an important contribution to an optimal recycling process.

Over the years, Dutch consumers have been given more options for separating their packaging waste in different fractions. This has made the disposal of packaging more complicated, because it is often not clear which (parts of) packaging should be discarded with which waste-fraction. Although there is a great deal of support amongst consumers to separate waste, they need clear instructions on which container to use for the different waste-fractions.

The Weggooiwijzer system consists of icons which can be put on packaging to indicate which waste-fraction the different parts of a packaging belong. People can see at a glance how to dispose of each type of packaging.

 • Mobius loop

 • Mobius loop

 • Glasbak

 • Plastic-heroes

 • Prullenbak

 • Mobius loop

  Het mobius loop icoon met de drie pijlen verwijst in dit geval naar verpakkingsonderdelen van oud papier en karton. Wilt u als producent weten of u dit logo kunt toepassen op uw verpakking? Bekijk dan hier de scheidingswijzer van oud papier en karton.

 • Mobius loop

  Het mobius loop icoon kan geplaatst worden op de verpakking van drankenkartons. Drankenkartons zijn geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, bestaande voor ten minste 70% uit papier en karton en voor het overige uit een ander materiaal of andere materialen. Doorslaggevend voor deze definitie is of de inhoud voor menselijke consumptie bestemd is. Het hoeft dus niet uitsluitend, in tegenstelling tot wat de definitie suggereert, om dranken te gaan. Het kunnen dus ook vloeibare producten zijn die bestemd zijn om mee te koken (soepen, sauzen e.d.). Klik hier voor meer informatie over drankenkartons.

  Steeds meer gemeenten zamelen drankenkartons in via het PMD-afval (plastic, metaal en drankenkartons). Wilt u weten welke gemeenten dit zijn? Kijk dan hier

 • Glasbak

  Het glasbakicoon verwijst naar verpakkingsonderdelen van glas. Ook deksels, doppen en etensresten mogen mee in de glasbak. Daarvoor is dus geen extra icoon nodig. Hier kunt u zien op welke glazen verpakkingen u het glasbakicoon kunt plaatsen.

 • Plastic-heroes

  Het Plastic-Heroes icoon wordt geplaatst op verpakkingsonderdelen van kunststof. De consument mag verpakkingsonderdelen waar dit icoon op staat weggooien bij kunststof verpakkingsafval. In veel gemeenten mag de consument kunststof verpakkingsafval weggooien met blik en drankenkartons. Indien een gemeente geen kunststof afval inzamelt, hoort de verpakking bij het restafval.

  Hier vindt u op welke kunststof verpakkingen u als producent het logo kunt plaatsen.

 • Prullenbak

  Het prullenbak icoon verwijst naar verpakkingsonderdelen die de consument bij het restafval kan weggooien.