Actueel

Marktontmoeting Circulair Inkopen van Catering

29 juni 2015 - Op 25 juni organiseerde MVO Nederland de ‘Marktonmoeting Circulair Inkopen van Catering’ bij de Rabobank in Utrecht met als thema’s voedselverspilling, verpakken en afvalscheiding. Marc Reijnders, projectleider bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV... Lees meer >

Presentatie KIDV aan RWS Learning Center Gemeenten

24 juni 2015 - In opdracht van de verschillende partijen uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022 ondersteunt Rijkswaterstaat Leefomgeving gemeenten bij het verbeteren van de inzameling en het hergebruik van kunststofverpakkingsafval via het Learning Center Kunststof Ve... Lees meer >

afvalbedrijven gemeenten recyclers producenten producenten2 verpakkingsindustrie producenten3 handel consumenten importeurs

De Tasjeswijzer: Minder tasjes bij het winkelen

Meer informatie

In welke bak of zak hoort een verpakking?

Meer informatie

Welkom op onze website

Duurzaam verpakken helpt bij de ontwikkeling van een circulaire economie. Want als we verpakkingen zo ontwerpen, produceren en verwerken dat ze kunnen worden vernieuwd, gereduceerd, hergebruikt en gerecycled, dan leveren we een bijdrage aan een economie waarin grondstoffen en materialen zo lang mogelijk behouden blijven. Dat is goed voor  het milieu, het stimuleert innovatie en draagt bij aan nieuwe economische kansen en mogelijkheden.

De missie van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is om met de inzet van zijn kennisfunctie bij te dragen aan de ontwikkeling naar een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Met als doel om een structurele vermindering van . Lees meer >