Aan de slag met duurzaam verpakken

GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis is de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit, zoals handelsbedrijven en telersverenigingen. Zij zijn gespecialiseerd in binnenlandse groothandel, import, export, bewerking en verwerking, verpakkingen en in de opslag en overslag van groenten en fruit.

De groenten- en fruitsector maakt gebruik van verschillende verpakkingen voor verschillende doeleinden. Uitgangspunt van de sector is dat zij haar producten verpakt als dit een vermindering van de totale milieubelasting van het product tot gevolg heeft en/of een noodzakelijke bijdrage levert aan voedselveiligheid, houdbaarheid, bescherming, kwaliteit, handling of traceerbaarheid van het product.