Duurzaam verpakken = Circulair verpakken. Van ontwerp tot hergebruik en recycling

Brancheplannen Duurzaam Verpakken

Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben 22 brancheorganisaties in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken een Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022 opgesteld. Het KIDV heeft deze brancheplannen in mei 2019 gepubliceerd.

 

De brancheplannen zijn beoordeeld door het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV. De plannen maken duidelijk hoe de nabije toekomst van duurzaam verpakken eruitziet. Er staan concrete doelstellingen en maatregelen in, die er bijvoorbeeld op zijn gericht om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren en om verpakkingen volledig recyclebaar en herbruikbaar te maken.

Het College van Onafhankelijke Experts heeft de brancheplannen op verschillende duurzaamheidsaspecten beoordeeld en de brancheorganisaties geadviseerd hoe doelstellingen en maatregelen ambitieuzer en concreter konden worden gemaakt. De adviezen dienden om de branches en hun leden verder te helpen bij het opstellen van de plannen. De brancheorganisaties hebben deze adviezen verwerkt in de eindversie van hun brancheplan. Het KIDV verwacht dat de brancheplannen in de praktijk bijdragen aan de realisatie van reductie, recycling en hergebruik van grondstoffen en verpakkingsmaterialen.

Hieronder vindt u een overzicht van de brancheorganisaties die een Brancheplan Duurzaam Verpakken hebben opgesteld. De brancheorganisaties RND (detailhandel) en VBN (sierteelt) hebben ook een brancheplan opgesteld, maar besloten om dit plan niet publiek te maken.

Publicaties

15 mei 2019 - De toekomst van duurzaam verpakken in zeventien brancheplannen.

Brancheplannen