Aan de slag met duurzaam verpakken

Chemische recycling van kunststof verpakkingen: analyse en mogelijkheden voor opschaling

Chemisch recyclen van kunststof verpakkingen is kansrijk voor Nederland. Met deze nieuwe vorm van recyclen kunnen in de toekomst meerdere kunststofafvalstromen worden gerecycled. Echter, chemisch recyclen kent ook nog de nodige uitdagingen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) maakte een analyse en bracht de mogelijkheden en acties in kaart om chemisch recyclen van kunststof verpakkingen in Nederland op te schalen.

 
In de analyse is gekeken naar mogelijke inputstromen, klimaatimpact, proceskosten, investeringen en belemmeringen in beleid en regelgeving. Om chemisch recyclen op te schalen, moet er nog veel gebeuren. Het KIDV onderscheidt hierbij zes stappen met bijbehorende acties die voor opschaling nodig zijn.

beeld_6 stappen opschaling chemisch recyclen.png

In de eerste plaats is het van belang dat alle betrokken partijen dezelfde definitie van chemisch recyclen hanteren. Daarnaast vraagt het om kennisuitwisseling tussen de afvalsector en chemiesector om samen de technische uitdagingen aan te pakken. Uit de analyse blijkt ook dat de overheid met stimuleringsmaatregelen voor chemische recycling gericht op grondstoffenbehoud en klimaatwinst kan bijdragen aan de opschaling van de technieken.

Ook het verpakkend bedrijfsleven kan een belangrijke rol vervullen in de opschaling van chemisch recyclen, onder meer door het recyclaat te gebruiken voor nieuwe verpakkingen. Daarnaast kunnen bedrijven en ontwerpers bij het ontwerp van nieuwe verpakkingen rekening houden met deze vorm van recycling, door bijvoorbeeld het gebruik van stoorstoffen te verminderen.

De kosten en brutowinst van chemisch recyclen zijn sterk afhankelijk van de schaalgrootte van het proces, de kosten, de kwaliteit, de leveringszekerheid van de inputstroom en het afzettarief van het verkregen recyclaat. Chemisch recyclen gaat overigens verder dan verpakkingsafval en kan ook gebruikt worden voor recycling van andere kunststof producten.

Klik hier voor het KIDV-rapport Chemische recycling van kunststof verpakkingen: analyse en mogelijkheden voor opschaling.

Klik hier voor het rapport van TNO Productiekosten- en brutowinst analyse van vier chemische recycling processen.

Klik hier voor de verkenning naar de klimaatimpact van verschillende chemische recyclingroutes voor kunststof verpakkingsstromen die nu niet- of moeilijk mechanisch recyclebaar zijn. CE Delft heeft deze verkenning uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK. Daarnaast geeft deze verkenning antwoord op aanvullende vragen van het KIDV.

Wat is chemisch recyclen? Bekijk onderstaande animatie.