Feitelijke kennis over circulair verpakken, zodat beleidsmakers en bedrijven duurzame stappen kunnen zetten

Weggooiwijzer (2018)

De Weggooiwijzer maakt het consumenten makkelijker om verpakkingsafval op de juiste wijze weg te gooien. Verpakkingen kunnen namelijk optimaal worden verwerkt en gerecycled, indien ze na gebruik in de juiste afvalstroom terecht komen.

Door de jaren heen heeft de consument steeds meer mogelijkheden gekregen om afval te scheiden. Dit heeft het weggooien van verpakkingen ingewikkelder gemaakt, want wat moet waar? Uit onderzoek blijkt dat er onder consumenten veel draagvlak is voor gescheiden inzameling, maar zij willen dan wel weten in welke bak het afval moet.

Het kosteloze systeem van de Weggooiwijzer helpt hierbij. Logo's (iconen) op de verpakkingen geven aan tot welke categorie afval de verschillende onderdelen van een verpakking behoren. Consumenten  zien in één oogopslag waar elke verpakking moet worden weggegooid.

Door het gebruik van de Weggooiwijzer draagt u bij aan een optimaal recycleproces en laat uw bedrijf zien dat u het belangrijk vindt dat we materialen hergebruiken en op de juiste manier weggooien.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van Weggooiwijzer-logo's met een korte toelichting indien u op een van de logo's klikt. Voor verdere uitleg over het gebruik van de Weggooiwijzer, kunt u hier de handleiding downloaden. Vraag de logo's aan via weggooiwijzer@kidv.nl.  

 • Mobius loop

 • Mobius loop

 • Glasbak

 • Plastic-heroes

 • Prullenbak

 • Mobius loop

  Het mobius loop icoon met de drie pijlen verwijst in dit geval naar verpakkingsonderdelen van oud papier en karton. Wilt u als producent weten of u dit logo kunt toepassen op uw verpakking? Bekijk dan hier de scheidingswijzer van oud papier en karton.

 • Mobius loop

  Het mobius loop icoon kan geplaatst worden op de verpakking van drankenkartons. Drankenkartons zijn geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, bestaande voor ten minste 70% uit papier en karton en voor het overige uit een ander materiaal of andere materialen. Doorslaggevend voor deze definitie is of de inhoud voor menselijke consumptie bestemd is. Het hoeft dus niet uitsluitend, in tegenstelling tot wat de definitie suggereert, om dranken te gaan. Het kunnen dus ook vloeibare producten zijn die bestemd zijn om mee te koken (soepen, sauzen e.d.). Klik hier voor meer informatie over drankenkartons.

  Steeds meer gemeenten zamelen drankenkartons in via het PMD-afval (plastic, metaal en drankenkartons). Wilt u weten welke gemeenten dit zijn? Kijk dan hier

 • Glasbak

  Het glasbakicoon verwijst naar verpakkingsonderdelen van glas. Ook deksels, doppen en etensresten mogen mee in de glasbak. Daarvoor is dus geen extra icoon nodig. Hier kunt u zien op welke glazen verpakkingen u het glasbakicoon kunt plaatsen.

 • Plastic-heroes

  Het Plastic-Heroes icoon wordt geplaatst op verpakkingsonderdelen van kunststof. De consument mag verpakkingsonderdelen waar dit icoon op staat weggooien bij kunststof verpakkingsafval. In veel gemeenten mag de consument kunststof verpakkingsafval weggooien met blik en drankenkartons. Indien een gemeente geen kunststof afval inzamelt, hoort de verpakking bij het restafval.

  Hier vindt u op welke kunststof verpakkingen u als producent het logo kunt plaatsen.

 • Prullenbak

  Het prullenbak icoon verwijst naar verpakkingsonderdelen die de consument bij het restafval kan weggooien.