Kennis ontwikkelen, kennis samenbrengen, kennis delen

 • Kennis ontwikkelen

 • Kennis delen

 • Kennis samenbrengen

Over het KIDV

Goed verpakken = duurzaam verpakken

Steeds meer ondernemers willen aan de slag met duurzaam verpakken, omdat ze het belang én de kansen zien van een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Daarom adviseert en inspireert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) bedrijven met advies op maat. We bieden feitelijke kennis en praktische tools, gebaseerd op toegepast wetenschappelijk onderzoek, actuele trends en kennis van de verpakkingsketen.

Organisatie

Het KIDV bestaat uit een Raad van Toezicht, een College van onafhankelijke experts en het KIDV-bureau. De Raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven. Het College van onafhankelijke experts bestaat uit wetenschappers van diverse universiteiten.

Het KIDV wordt bekostigd door het Afvalfonds Verpakkingen met twee miljoen euro per jaar voor een periode van tien jaar. Dit bedrag komt uit de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De invulling van dit budget wordt bepaald op basis van jaarplannen. 

 

KIDV-bureau

 • Chris Bruijnes

  Directeur
 • Ingrid Goud

  Office- en HR management
 • Karen van de Stadt

  Verpakkingskundige
 • Anne van Seters

  Verpakkingskundige
 • Nynke Arntzen

  Verpakkingskundige
 • Niels van Marle

  Verpakkingskundige
 • Marcel Keuenhof

  Verpakkingskundige
 • Caitlin Ouwehand

  Verpakkingskundige
 • Vincent Balk

  Projectleider
 • Daphne van den Berg

  Projectleider
 • Marc Reijnders

  Projectleider
 • Charissa Koolen

  Projectleider
 • Gijs Langeveld

  Projectleider
 • Lilian Scholten

  Communicatieadviseur
 • Maartje Knaap

  Communicatieadviseur
 • Gerard Haverkamp

  Redacteur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken bestaat uit de volgende leden:

 • Cees de Mol van Otterloo

  Directeur Afvalfonds Verpakkingen (voorzitter)
 • Marc Jansen

  Directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (penningmeester)
 • Marian Geluk

  Directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie
 • Ronald van Welie

  Directeur Nederlandse Cosmetica Vereniging
 • Eus Peters

  Directeur Raad Nederlandse Detailhandel

College van Onafhankelijke Experts

Het College van Onafhankelijke Experts is opgericht om, vanuit haar deskundigheid, aan de directie en de Raad van Toezicht van het KIDV, gevraagd en ongevraagd advies te geven. Dit doet zij zonder last en ruggespraak. Het College heeft vanuit haar onafhankelijke positie de mogelijkheid deze adviezen openbaar te maken.

Het College van Onafhankelijke Experts van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken bestaat uit de volgende leden:

 • Ulphard Thoden van Velzen

  Wageningen UR
 • Jan Paul van Soest

  De Gemeynt
 • Jacqueline Cramer

  Universiteit Utrecht
 • Jos Keurentjes

  TU Eindhoven
 • Roland ten Klooster

  Universiteit Twente / Plato Product Consultants
 • Peter Rem

  TU Delft