Aan de slag met duurzaam verpakken

Serie factsheets van het KIDV over eisen aan verpakkingen, zoals de zogenoemde essentiële eisen, de maximaal toelaatbare hoeveelheid zware metalen in verpakkingen en de identificatie van verpakkingen.

Factsheets Eisen aan verpakkingen (2013)

Serie factsheets van het KIDV over eisen aan verpakkingen, zoals de zogenoemde essentiële eisen, de maximaal toelaatbare hoeveelheid zware metalen in verpakkingen en de identificatie van verpakkingen.

Wanneer uw bedrijf een verpakt product op de Nederlandse markt brengt en/of importeert in Nederland, dan moet de verpakking voldoen aan het Besluit Verpakkingen. Daarvan maken onder meer de ‘essentiële eisen’ en de maximaal toelaatbare hoeveelheid zware metalen deel uit. De verplichtingen uit dit Besluit komen voort uit de Europese Richtlijn 94/62/EG Verpakkingen en verpakkingsafval. Ze zijn bedoeld om de milieubelasting van verpakkingen en verpakkingsafval stap voor stap terug te dringen.

Deze serie factsheets van het KIDV vertelt meer over de eisen die door de wetgever aan verpakkingen worden gesteld. In de handreiking 'Proces essentiële eisen' wordt beschreven hoe een bedrijf in de praktijk kan voldoen aan de relevante regelgeving. Daarnaast wordt in 'Achtergrond: handhaving essentiële eisen' ook ingegaan op de rol van de toezichthoudende instantie, de Inspectie Leefomgeving en Transport.