Volg ons ook op Twitter @kidv_verpakken
View this email in your browser
KIDV Nieuwsflits - januari/februari 2020

Ambitieus brancheplan out-of-home sector

De out-of-home sector in Nederland wordt gevormd door organisaties die veel van elkaar verschillen: van kleine cafetaria's tot grote restaurants en van to-go shops tot recreatie- en pretparken. Als het op duurzaam verpakken uitkomt, heeft elk segment een specifieke aanpak nodig. Maar ze staan vaak ook voor dezelfde uitdagingen. Zo'n vijftien koplopende ondernemingen hebben in samenwerking met het KIDV het Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022 opgesteld. Hierin beschrijven zij hun ambities en doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te reduceren.
Duurzaam verpakken in de out-of-home sector

AB InBev brouwt duurzaamheid en innovatie

Bij de Dommelsche Bierbrouwerij, de oudste werkende brouwerij van ons land, rollen elk uur 55.000 flesjes pils van de band af. Op andere verpakkingslijnen verdwijnt het bier in grote en kleinere stalen fusten en óók in grote cilindervormige PET-flessen. De zogeheten Perfect Draft- en Pure Draught-lijn zijn welhaast uniek in de wereld en behoren tot de nieuwste ontwikkelingen in de biersector om zo duurzaam mogelijk te brouwen – en te verpakken.
Lees de reportage in Duurzaam Door(ver)pakken

Recyclechecks ook in het Engels

De 2020-update van de KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen is nu ook in het Engels beschikbaar. Binnenkort publiceren wij eveneens de Engelstalige versie van de Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen.
KIDV Recycle Check for Rigid Plastic Packaging

Trainingsdagen Duurzaam Verpakken

Het KIDV biedt opnieuw twee trainingsdagen voor verpakkingsprofessionals aan. Deze worden naar verwachting in het voorjaar plaatsvinden. U kunt nu al aangeven dat u interesse heeft. Zodra de data bekend zijn, ontvangt u dan informatie over de inschrijving en locatie. Er zijn twee trainingen: de Basistraining Duurzaam Verpakken en de zogenoemde Deep Dive, voor specialisten en decision makers op het gebied van verpakkingen. In één dag vergaart u veel kennis over dit actuele onderwerp.
Ik meld me aan voor de KIDV Trainingsdagen

KIDV met Rondetafels en Packathon op Empack 2020

Het KIDV is net als voorgaande jaren present op de jaarlijkse verpakkingsvakbeurs Empack, op 31 maart, 1 en 2 april as. in de Jaarbeurs Utrecht. Het KIDV verzorgt op 1 april twee rondetafelgesprekken: één over herbruikbare verpakkingen en één over 100% circulaire verpakkingen. Ook de Packathon, een ontwerpwedstrijd van het KIDV met tachtig studenten van de hogescholen van Amsterdam, Den Bosch en Den Haag wordt tijdens Empack gehouden.
 
KIDV op Empack 2020

Bijeenkomsten CoP Herbruikbare verpakkingen

Herbruikbare verpakkingen zijn kansrijk om de milieudruk van een verpakking terug te dringen. Op een aantal verpakkingstypes na staat hergebruik echter nog in de kinderschoenen. Om gezamenlijke uitdagingen en kansen van herbruikbare verpakkingen verder te onderzoeken, heeft het KIDV de Community of Practice Herbruikbare verpakkingen opgericht. In de komende maanden worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waaraan u kunt deelnemen.
Lees meer

KIDV scoort 8 in tevredenheidsonderzoek

Eind 2019 voerde Feeddex een tevredenheidsonderzoek uit onder relaties van het KIDV. Wij willen onze publicaties, activiteiten en diensten zo goed mogelijk laten aansluiten bij uw behoeften. Onze dienstverlening werd onder meer beoordeeld op de toegevoegde waarde die het KIDV kan bieden, onze deskundigheid en onze publicaties en activiteiten. Gemiddeld werd de dienstverlening van het KIDV met een 8 gehonoreerd. Deelnemers aan de enquête ontvangen binnenkort nog persoonlijk de terugkoppeling van de resultaten.
Wij zijn natuurlijk erg blij met deze waardevolle feedback en gaan graag aan de slag met de aanbevelingen voor verbetering. Wij nemen de feedback uit het onderzoek mee in onze werkzaamheden in 2020 en daarna. Dit betekent dat we onder meer aan de slag gaan met:
  • Meer kennisuitwisseling tussen ketenpartijen in de vorm van bijeenkomsten, trainingsdagen en workshops.
  • Meer sectorspecifieke kennisdeling, door op onze nieuwe website vanaf Q2 2020 ook sector- en themagerichte pagina’s aan te bieden met meer informatie en relevante publicaties.
  • Up-to-date informatie over veranderende wet- en regelgeving in Europa en de doorvertaling naar de Nederlandse situatie.
  • Internationale samenwerking in de vorm van een online kennisplatform en uitbreiding van een internationaal netwerk van kennisinstellingen en bedrijven in andere landen.
Ook vroegen wij onze relaties om de thema’s die voor hen belangrijk zijn in 2020. Wij proberen om deze thema’s zo veel mogelijk aan bod te laten komen in onze diensten en activiteiten. Heeft u nog een vraag aan het KIDV, stuur deze dan in via onze Vraagbaak.

Agenda

3 februari 2020
Nationale Conferentie Circulaire Economie
De Circulaire Economie gaat om meer dan alleen het recyclen van afval tot nieuwe grondstoffen. Het thema van deze conferentie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hoe we hoger op de R-ladder naar een circulaire economie komen.

19 maart 2020
Gemeentelijk Grondstoffen Congres
Wat kunnen gemeenten doen om samen met inwoners tot meer en betere afvalscheiding te komen? Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitlegbaar maken.

31 maart 2020
Empack 2020
Het KIDV houdt tijdens de jaarlijkse verpakkingsbeurs twee rondetafelgesprekken over 'Kansen en uitdagingen van herbruikbare verpakkingen' en 'De effecten van 100% recyclebare verpakkingen'.
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
Bezoekadres
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Postadres
Postbus 93383
2509 AL Den Haag
T 070 762 0580
info@kidv.nl

Over alle onderwerpen uit deze nieuwsbrief is nadere informatie te vinden op www.kidv.nl Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken klik dan hier. Wilt u uw gegevens wijzigen klik dan hier.