Aan de slag met duurzaam verpakken

Gemeentelijk Grondstoffen Congres

 

Een goed verhaal begint bij jezelf: Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitlegbaar maken.
Deze oproep staat centraal tijdens de nieuwste editie van het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 19 maart 2020.
De meeste inwoners scheiden hun afval goed en willen hun bijdrage leveren. Dat is één van de succesvolle resultaten van het VANG-programma waarop gemeenten in opmaat naar een circulaire economie hebben ingezet. Maar ondanks alle inspanningen wordt nog regelmatig de nut en noodzaak van afvalscheiding ter discussie gesteld. Stijgende afvaltarieven, strengere wetgeving, problemen met afzetmarkten en strengere kwaliteitseisen zorgen ervoor dat we een goed verhaal moeten hebben om inwoners blijvend te stimuleren hun afvalstromen te scheiden. In de Woonindustrie in Nieuwegein draait het daarom een dag lang om de vraag wat gemeenten kunnen doen om samen met inwoners tot meer en betere afvalscheiding te komen.