Aan de slag met duurzaam verpakken

Op deze pagina staan berichten over het Europese afval- en plasticbeleid.

Europa Actueel

Op deze pagina staan berichten over het Europese afval- en plasticbeleid.

EEA: EU moet plastic afval veel beter gaan inzamelen

28 oktober 2019 - De Europese Unie moet plastic afval veel beter gaan inzamelen, hergebruiken en recyclen, aldus het Europees Milieuagentschap (EEA). Het EEA vindt het zonde dat er zoveel plastic afval verloren gaat, terwijl het nog van waarde kan zijn voor lokale producenten. Hetzelfde geldt voor e-waste (AEEA) en textiel. Doordat het nog niet overal in de EU goed wordt ingezameld, gaat veel waarde verloren. Deze afvalsoorten moeten de komende tijd veel beter worden ingezameld voor hergebruik en recycling, stelt het milieuagentschap.

Het EEA heeft twee rapporten opgesteld over de export van plasticafval in de circulaire economie en over het beperken van het verlies van grondstoffen door goed afvalbeheer. Door importrestricties in met name China en Hong Kong is de export van plastic afval vanuit de EU tussen 2016 en 2019 gehalveerd tot ongeveer 150 kton per maand. Deze trend leidt volgens het EEA op korte termijn waarschijnlijk tot meer storten en verbranden van dit afval in Europese lidstaten. Op langere termijn zijn investeringen nodig die meer hergebruik en recycling van plastic mogelijk maken.

Uit het EEA-rapport over de export van plastic afval blijkt dat er een enorm potentieel is om het hergebruik en de recycling van dit afval in de komende jaren uit te breiden. De EU heeft afgelopen jaren verschillende stappen genomen om de kunststof keten meer circulair te maken, zoals het opstellen van de EU Plastic Strategy, de Europese richtlijn voor wegwerpplastics en nieuwe, meer ambitieuze doelen voor de recycling van plastic in de herziene Europese afvalrichtlijnen.

Klik op de link voor het EEA-rapport: Reducing loss of resources from waste management is key to strengthening the circular economy in Europe.

Klik op de link voor het EEA-rapport: The plastic waste trade in the circular economy.