Aan de slag met duurzaam verpakken

Op deze pagina staan berichten over het Europese afval- en plasticbeleid.

Europa Actueel

Op deze pagina staan berichten over het Europese afval- en plasticbeleid.

De Europese Green Deal

11 december 2019 - De nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen presenteerde op 11 december 2019 ‘De Europese Green Deal’. Hierin maakt de EU de politieke belofte dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. De Green Deal omvat onder meer een routekaart (Roadmap) met maatregelen om grondstoffen efficiënter te gaan gebruiken in een schone circulaire economie én maatregelen om klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling tegen te gaan.

In de Green Deal staat dat tegen 2030 alle verpakkingen die in de EU op de markt worden gebracht - op economisch haalbare wijze - herbruikbaar of recyclebaar moeten zijn. Ook komen er voorschriften om oververpakking tegen te gaan en om een verplicht aandeel gerecyclede grondstoffen in nieuwe kunststof verpakkingen toe te passen. De EU wil de afvalwetgeving hervormen.

In maart 2020 komt de Europese Commissie met een voorstel voor een Europese klimaatwet, waarin de doelstelling wordt vastgelegd om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Ook verschijnt in maart 2020 een nieuw actieplan voor de circulaire economie, als opvolger van het huidige CEP.

  • Klik hier voor De Europese Green Deal.
  • Klik hier voor de Roadmap.

 

EEA: EU moet plastic afval veel beter gaan inzamelen

28 oktober 2019 - De Europese Unie moet plastic afval veel beter gaan inzamelen, hergebruiken en recyclen, aldus het Europees Milieuagentschap (EEA). Het EEA vindt het zonde dat er zoveel plastic afval verloren gaat, terwijl het nog van waarde kan zijn voor lokale producenten. Hetzelfde geldt voor e-waste (AEEA) en textiel. Doordat het nog niet overal in de EU goed wordt ingezameld, gaat veel waarde verloren. Deze afvalsoorten moeten de komende tijd veel beter worden ingezameld voor hergebruik en recycling, stelt het milieuagentschap.

Het EEA heeft twee rapporten opgesteld over de export van plasticafval in de circulaire economie en over het beperken van het verlies van grondstoffen door goed afvalbeheer. Door importrestricties in met name China en Hong Kong is de export van plastic afval vanuit de EU tussen 2016 en 2019 gehalveerd tot ongeveer 150 kton per maand. Deze trend leidt volgens het EEA op korte termijn waarschijnlijk tot meer storten en verbranden van dit afval in Europese lidstaten. Op langere termijn zijn investeringen nodig die meer hergebruik en recycling van plastic mogelijk maken.

Uit het EEA-rapport over de export van plastic afval blijkt dat er een enorm potentieel is om het hergebruik en de recycling van dit afval in de komende jaren uit te breiden. De EU heeft afgelopen jaren verschillende stappen genomen om de kunststof keten meer circulair te maken, zoals het opstellen van de EU Plastic Strategy, de Europese richtlijn voor wegwerpplastics en nieuwe, meer ambitieuze doelen voor de recycling van plastic in de herziene Europese afvalrichtlijnen.