Aan de slag met duurzaam verpakken

GrondstoffenPoort: de kunststofketen

  • Datum: 19 november 2019
  • Locatie: Den Haag, Nieuwspoort

 

Gaan Nederland en Europa wel snel genoeg richting een circulaire economie? De wereld is nog maar 9% circulair, terwijl er een stevige Nederlandse ambitie ligt. Producenten en afvalverwerkers spannen zich in, maar lopen soms tegen belemmeringen en obstakels aan. Hoe zetten we de volgende stap; hoe tackelen we de dreigende schaarste, waar ligt de doorbraak om te komen tot 50% minder primaire grondstoffen in 2030? Het is tijd voor actie!

De kunststofketen is één van de grondstoffenketens die onder de loep ligt van beleidsmakers. Denk aan het Plastic Pact en de Europese Single Use Plastics richtlijn. Dit leidt tot innovatie en versnelling, maar er komen ook knelpunten aan het licht. Tijdens de volgende GrondstoffenPoort geven wij deze keten het woord, om vast te stellen wat nodig is om tot doorbraken te komen. Dat dit nodig is laat Mark de Wit van Circle Economy ons weten: hij geeft een preview van het onderzoek ‘The Circularity Gap’ dat nu ook in Nederland wordt uitgevoerd.

GrondstoffenPoort is in het leven geroepen om in samenspraak tussen inzamelaars, afvalverwerkers en producenten enerzijds, en politici en bestuurders anderzijds, het belang van een goede, efficiënte en duurzame omgang met onze grondstoffen veilig te stellen. Voor een houdbare economie is het noodzakelijk dat Nederland materiaalstromen binnen het economische systeem behoudt. GrondstoffenPoort biedt een platform om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Meer informatie vindt u hier.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan GrondstoffenPoort@dr2.nl.