Aan de slag met duurzaam verpakken

Totstandkoming van Europese regelgeving

De totstandkoming van Europese regelgeving is een langdurig proces, waar bedrijven aanvankelijk niet veel van merken, behalve dat ze er over in de pers lezen. In het kort werkt het als volgt:

De Europese Commissie (28 Eurocommissarissen) doet voorstellen voor wetgeving in Europa. Een voorstel wordt voorgelegd aan het Europees Parlement, dat hierover in discussie gaat. Voorstellen kunnen op basis van debatten worden aangepast. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie besluiten vervolgens samen over het voorstel.

Als het voorstel is aangenomen, wordt het door de regeringen van de lidstaten op nationaal niveau geïmplementeerd. In het geval van verpakkingen betekent dit voor Nederland dat mogelijk het Besluit Beheer Verpakkingen 2014 wordt aangepast. Bedrijven kunnen al anticiperen op de nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van circulair ontwerpen, aanbesteden en inkopen, zodat hun producten in de toekomst beter herbruikbaar en recyclebaar zijn.

Zie ook: Wie doet wat in Europa?