Volg ons ook op Twitter @kidv_verpakken
View this email in your browser
KIDV Nieuwsflits - juli 2019

Community of Practice Laminaten:
hoe maken we flexibele verpakkingen circulair?

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is van start gegaan met een zogenoemde Community of Practice (CoP) voor laminaat verpakkingen. In deze CoP werken zes vooraanstaande bedrijven samen om flexibele verpakkingen circulair te maken. De deelnemers zijn FrieslandCampina, Intersnack, Jacobs Douwe Egberts, Mars Wrigley, Pepsico en Unilever. De bedrijven in de CoP Laminaten staan voor vergelijkbare uitdagingen met betrekking tot de recycling van laminaten. Om verder over deze uitdagingen en mogelijke oplossingen te discussiëren, organiseert de CoP rondetafelgesprekken met partners in de verpakkingsketen, waaronder inzamelaars, sorteerders, recyclers en retailers. Dit proces wordt ondersteund door kennisinstituten en experts uit de keten.

Lees meer

Online platform van Community of
Sustainable Packaging Innovators

De Community of Sustainable Packaging Innovators van het KIDV is op 3 juli jl. officieel van start gegaan. Tijdens de kick-off werd onder meer het online platform gelanceerd, waarop deelnemers aan de Community hun ideeën voor duurzame verpakkings- en recyclinginnovaties presenteren. In het overzicht staan al circa dertig verschillende innovaties. Voor deelnemers aan de Community (start-ups en scale-ups) organiseert het KIDV regelmatig bijeenkomsten, waar zij ervaringen en ideeën met elkaar uitwisselen. Lees hier het verslag van de kick-off of klik op de button voor een bezoek aan het online platform. 
  Bezoek de Community
Uitnodiging
Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben 22 brancheorganisaties in samenwerking met het KIDV een Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019–2022 opgesteld. De brancheplannen, die concrete doelstellingen en maatregelen bevatten, werden in mei gepubliceerd. Inmiddels zijn we een paar maanden verder. De opdracht aan bedrijven is nu om de gestelde doelen uit de brancheplannen waar te maken en deze door te vertalen naar de praktijk. Wat houdt dit concreet in? Waar begin je als bedrijf als je verder wilt met duurzaam verpakken? En welke voorbeelden zijn er op de markt beschikbaar ter inspiratie? Deze vragen worden onder meer beantwoord tijdens de KIDV Verdiepingsbijeenkomst op 19 september a.s. Meld u nu alvast aan.
Aanmelden Verdiepingsbijeenkomst

KIDV participeert in EU-onderzoeksprogramma MyPack

Het KIDV is één van de deelnemers aan MyPack, een Europees onderzoeksprogramma dat is gericht op het ondersteunen van de marktintroductie van innovatieve verpakkingen en verpakkingsmaterialen die helpen om de milieu-impact van verpakkingsafval en voedselverspilling te reduceren. Aan het programma werken achttien andere partijen uit diverse EU-landen mee, van universiteiten en landbouwexperts tot producenten en gebruikers van verpakkingsmaterialen. De focus van MyPack ligt op bio-gebaseerde verpakkingsmaterialen, alhoewel in principe alle materiaalsoorten, bestaand en nieuw, eindig en hernieuwbaar, worden meegenomen.
 
Begin juli werd in het Italiaanse Matera de halfjaarlijkse bijeenkomst van MyPack gehouden. Op de Universita degli Studi della Basilicata werden de zeven verschillende werkpakketten van het onderzoeksprogramma gepresenteerd en besproken. Het zwaartepunt van de rol van het KIDV in dit traject - dat loopt van eind 2017 tot medio 2021 - ligt vooral in de tweede helft bij de evaluatie en verdere ontwikkeling van de concepten, totdat concrete verpakkingen klaar zijn om op de markt te brengen. 
Meer over MyPack

Stel uw vraag aan het KIDV

Het KIDV krijgt regelmatig vragen van bedrijven over duurzaam verpakken, de duurzaamheid van verpakkingen en onze dienstverlening. We maakten een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. In deze rubriek pikken we er één uit: 
 
Waarom komen adviezen over recycling in Nederland niet altijd overeen met adviezen in andere landen, bijvoorbeeld België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk?

Klik op de button voor het antwoord. Heeft u ook een vraag aan het KIDV? Ga dan naar het Vragenformulier. Als uw vraag relevant is voor een bredere groep bedrijven, dan publiceert het KIDV de vraag (geanonimiseerd) en het antwoord ook op deze pagina.
Antwoord
SUP-richtlijn EU: stand van zaken
De Europese Commissie heeft op 12 juni jl. de richtlijn over single-use plastics (SUP) gepubliceerd. Dit betekent dat de lidstaten van de Europese Unie tot juli 2021 de tijd hebben om maatregelen op te stellen waarmee aan de richtlijn wordt voldaan. Deze kunnen op verschillende aspecten zijn gericht, zoals vermindering van het gebruik van bepaalde single use kunststof producten of een verbod daarop. In Nederland kan dit bijvoorbeeld leiden tot aanpassing van het Besluit Beheer Verpakkingen.

De SUP-richtlijn bevat onder meer nieuwe doelstellingen voor de inzameling en recycling van eenmalige plastic flessen en zal ook gevolgen hebben voor verschillende verpakkingen, zoals zakjes, wikkels en houders van voedselverpakkingen (bijvoorbeeld voor fastfood). Op de EU-pagina van het KIDV staat een actueel overzicht van wat de nieuwe richtlijn voor producenten en importeurs van single use kunststof verpakkingen in de praktijk betekent.

 
Europese wet- en regelgeving: SUP

Agenda

5 september 2019, Utrecht
Bijeenkomst Community of Sustainable Packaging Innovators (besloten)

13 september 2019, Amersfoort 
Ontbijtsessie Zuivelpak
KIDV-directeur Chris Bruijnes spreekt met directeur René Roorda van het CBL over de Brancheplannen Duurzaam Verpakken. 

19 september 2019, Amersfoort 
KIDV-Verdiepingsbijeenkomst Duurzaam Door(ver)pakken: van plan naar praktijk

25 september 2019, Nürnberg 
Sustainability Awards 2019

26 september 2019, Utrecht
Opschalingsdiner programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof 


3 oktober 2019, Amsterdam 
Plastic Health Summit
Meer evenementen
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
Bezoekadres
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Postadres
Postbus 93383
2509 AL Den Haag
T 070 762 0580
info@kidv.nl

Over alle onderwerpen uit deze nieuwsbrief is nadere informatie te vinden op www.kidv.nl Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken klik dan hier. Wilt u uw gegevens wijzigen klik dan hier.