Aan de slag met duurzaam verpakken

HAS Hogeschool Den Bosch presenteert op 27 juni a.s. de resultaten van een onderzoek naar de bevindingen van consumenten die online boodschappen doen. Hoe kijken zij tegen verpakkingen aan? Maakt het consumenten uit hoe de verpakking eruitziet en of die goed recyclebaar is? Zijn ze bereid om daar iets meer voor te betalen? “De uitkomsten van het onderzoek kunnen bedrijven helpen om de juiste keuzes te maken bij de verduurzaming van hun verpakkingen”, zegt Stefan Hermsen, docent en programmamanager Packaging & Design op de HAS Hogeschool.

Online boodschappen doen: wat vinden consumenten van de verpakking?

19 juni 2019

HAS Hogeschool Den Bosch presenteert op 27 juni a.s. de resultaten van een onderzoek naar de bevindingen van consumenten die online boodschappen doen. Hoe kijken zij tegen verpakkingen aan? Maakt het consumenten uit hoe de verpakking eruitziet en of die goed recyclebaar is? Zijn ze bereid om daar iets meer voor te betalen? “De uitkomsten van het onderzoek kunnen bedrijven helpen om de juiste keuzes te maken bij de verduurzaming van hun verpakkingen”, zegt Stefan Hermsen, docent en programmamanager Packaging & Design op de HAS Hogeschool.

Studenten van deze opleiding voerden afgelopen half jaar onderzoek uit om erachter te komen wat de eerste perceptie is van consumenten die online boodschappen bij de supermarkt bestellen. Vinden zij het bijvoorbeeld erg als een product dat online wordt gekocht een andere verpakking heeft dan hetzelfde product dat in het winkelschap staat? En wat is belangrijk in de communicatie over het product en de verpakkingen; welke informatie willen consumenten vooral hebben? Ook wilden de studenten weten wat extra informatie over de recyclebaarheid van verpakkingen doet met de keuze van de consument.

“Centraal stond de vraag hoe we de ecologische voetafdruk kunnen verminderen van voedselverpakkingen die via e-commerce worden gedistribueerd, bijvoorbeeld door daar duidelijk over te communiceren en website goed in te richten”, vertelt Hermsen, die niet op de presentatie volgende week van de conclusies en aanbevelingen vooruit wil lopen. “Maar uit onze eerste bevindingen bleek bijvoorbeeld dat consumenten open staan voor afwijkende verpakkingen als deze duurzamer zijn. Dit moet dan wel duidelijk online worden gecommuniceerd.”

Volgens de docent levert het onderzoek verschillende aanknopingspunten op voor bedrijven om e-commerceverpakkingen verder te verduurzamen. “Een van de uitkomsten is bijvoorbeeld ook dat consumenten in principe dezelfde online verpakking willen als de retail verpakking, maar die keuze verandert als bij het online product een goede indicator van de recyclebaarheid van de verpakking staat.”

Circular packaging design

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken werkt met HAS Hogeschool Den Bosch, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam samen in het programma Circular packaging design. Het programma is opgezet om via onderwijs en onderzoek de kennis over duurzaam verpakken bij bedrijven te vergroten.