Duurzaam verpakken vraagt om samenwerking tussen alle spelers in de keten: van grondstoffenleverancier tot afvalverwerker

Rekenmodel Grondstof uit verpakkingsafval

Als onderdeel van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma is het Rekenmodel Grondstof uit verpakkingsafval ontwikkeld. Deze tool stelt gemeenten in staat om te berekenen hoeveel gerecyclede grondstoffen zijn gemaakt uit het opgehaalde afval binnen hun grenzen. Het geeft ze inzicht in hoeveel metaal, glasscherven, papiervezels en plastic maalgoed wordt ingezameld. Daarnaast geeft het model een indicatie van nieuwe toepassingen van het gerecyclede materiaal, bijvoorbeeld in vouwkarton, flessen of staal voor de scheepsbouw.

Het model werd ontwikkeld door Ulphard Thoden van Velzen en Marieke Brouwer van Wageningen Food & Biobased Research. Thoden van Velzen: “Gemeenten beschikken over exacte informatie over de samenstelling en hoeveelheden van het huishoudelijk restafval en de gescheiden ingezamelde (verpakkings)materialen. Het model heeft de vorm van een Excelbestand, waarin ze de hoeveelheden afval- en materiaalstromen die ze jaarlijks inzamelen kunnen invoeren. Ook kan de samenstelling van het gemengde huishoudelijk restafval worden ingevoerd. Het model berekent vervolgens hoeveel gerecyclede grondstoffen door de gemeente wordt geleverd. Ook laat het model zien waarin deze grondstoffen zijn toegepast.”

Hoe nauwkeuriger gemeenten de gegevens invoeren, hoe accurater de berekening is. Het gaat erom dat ze kunnen zien hoeveel grondstof er uit het huisvuil te halen valt. De berekeningen maken duidelijk wat de bijdrage per gemeente is aan de circulaire economie. "Daar kan bijvoorbeeld uitkomen dat de scheiding en inzameling van glas goed gaat, maar dat bij papier en karton nog winst te behalen valt. Dan weet een gemeente dat zij daar meer energie in moet steken”, zegt Thoden van Velzen. Door uitkomsten uit het model goed te communiceren en te laten zien aan inwoners, worden zij bewuster van het nut van goed scheiden van afval.

Lees hier meer over het model.

Klik hier om het rekenmodel te downloaden.