Kennis ontwikkelen, kennis samenbrengen, kennis delen

Brancheverduurzamingsplannen 2013-2018

Volgens afspraken in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 hebben in de periode 2013-2018 dertien branches een verduurzamingsplan voor verpakkingen opgesteld. In deze eerste ronde brancheverduurzamingsplannen stonden concrete en meetbare hoogst haalbare doelstellingen om verpakkingen te verduurzamen. Momenteel wordt een tweede ronde brancheverduurzamingsplannen voorbereid, met doelen voor de periode 2019-2022.

Met de verduurzamingsplannen zijn voor het eerst in Europa stelselmatig en branche-breed afspraken gemaakt over het verduurzamen van de product-verpakkingsketen. Deze gaan verder dan de doelen die in de Raamovereenkomst zijn gesteld voor het recyclen van verpakkingsmateriaal; ze gaan óók over verduurzaming bij het ontwikkelen van verpakkingen.

De brancheverduurzamingsplannen lagen in het verlengde van de Europese verplichting over de essentiële eisen voor verpakkingen.

Gezamenlijk vertegenwoordigden de dertien ingediende brancheverduurzamingsplannen 88 procent van het verpakkingsgewicht dat door relevante branches op de Nederlandse markt wordt gebracht. Hieronder staat een overzicht van alle brancheverduurzamingsplannen 2013-2018 en de hoogst haalbare doelen.

Plannen en hoogst haalbare doelen 2013-2018

Tot nu toe zijn dertien brancheverduurzamingsplannen met concrete en meetbare hoogst haalbare doelen goedgekeurd en vastgesteld. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze plannen 88 procent van het verpakkingsgewicht dat door relevante branches op de Nederlandse markt wordt gebracht. Deze plannen zijn aangeboden aan de raamovereenkomstpartijen. Naar aanleiding hiervan schreef staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu bij de aanbieding van de voortgangsrapportage van de Raamovereenkomst aan de Tweede Kamer op 11 juli 2016: “Ik heb er waardering voor dat deze branches plannen hebben opgesteld, waarmee ze werken aan structurele verduurzaming.”

Van de volgende branches zijn de verduurzamingsplannen getoetst, vastgesteld en aangeboden aan de raamovereenkomst partijen:

 GroentenFruit_Huis.jpg

Groenten Fruit Huis (juli 2015).

 FNLI.jpgCBL.jpgNVG.jpg

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) in samenwerking met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) (juli 2015).

 FWS.png

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) (juli 2015). 

 Thuiswinkel.org.png

Thuiswinkel.org (juli 2015).

 KVNW.png

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) (december 2015).

 NCV.pngNVZ.png

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) en Nederlandse Vereniging Zeepfabrikanten (NVZ) (december 2015).

 Bogin.jpgNefarma2.pngNeprofarm.jpg KNMP2.png

Biosimilars en generieke geneesmiddelindustrie Nederland (Bogin), de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland (Nefarma), de Fabrikanten en Importeurs van Zelfzorggeneesmiddelen (Neprofarm) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) (juli 2016).

  FME.png

FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (december 2016).

   VWDHZ.png

De Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche (VWDHZ) (december 2016).

  CBM.png

Koninklijke CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie (december 2016). 

 nederland-ict.jpgFIAR-CE.jpgvlehan.jpg 

Vlehan, Nederland ICT en FIAR-CE, brancheorganisaties in de elektronicabranche (december 2016). 

  Spirits_NL.JPG

Spirits NL, de branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken in Nederland (maart 2017).

  tuinbranche_nederland.png

Tuinbranche Nederland, brancheorganisatie voor de gehele tuinketen (maart 2017).

 

Voor negen andere branches die geen verduurzamingsplan voor verpakkingen maakten, stelde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken hoogst haalbare doelen op. Klik hier voor de hoogst haalbare doelen die het KIDV heeft opgesteld.