Aan de slag met duurzaam verpakken

test landkaart

RESULTATEN

Lessen uit het buitenland

 

Als onderdeel van het kunststofketen project is een internationale vergelijking uitgevoerd. In deze vergelijking is onderzocht waar vijf andere Europese landen staan in termen van het sluiten van de kunststof verpakkingsketen, zowel qua grondstoffen als economisch.

De ervaring van andere landen kan Nederland benutten bij het opstellen van interventies om de kunststofketen verder te sluiten. De landen zijn zodanig gekozen dat de drie typen inzamel- en recyclesystemen, zoals nu gangbaar in de EU, aan bod komen.

De focus van de vergelijking ligt op huishoudelijk kunststof verpakkingsafval, tenzij dit nadrukkelijk anders vermeld is. 

 • Frankrijk

  Inzamelsysteem
  Frankrijk heeft vooralsnog voornamelijk een selectief inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Van het huishoudelijk kunststofverpakkingsafval worden alleen kunststof flessen en flacons ingezameld, de overstap naar een brede inzameling vindt gefaseerd plaats. De kunststof flessen en flacons worden ingezameld met verpakkingen van papier en karton, metaal en drankenkartons.

  Wat kan Nederland leren van Frankrijk?
  De volgende interventies kunnen bijdragen aan het beter sluiten van de kunststof verpakkingsketen in Nederland:

  • Eenduidig communiceren en een uniform systeem in het hele land gedurende een langere periode leidt tot beter scheidingsgedrag bij burgers. Dit biedt tevens een stabielere samenstelling van het materiaal.
  • Met gedifferentieerde tarieven kan gestuurd worden op betere recyclebaarheid van materialen en op materialen die goedkoper te sorteren en verwerken zijn.
  • Alleen waardevolle stromen apart inzamelen.
 • Nederland

  Inzamelsysteem
  Nederland heeft een breed inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval, wat betekent dat alle soorten huishoudelijke kunststof verpakkingsafval worden ingezameld.

  Gemeenten mogen zelf bepalen hoe dit gebeurt. In de ene gemeenten wordt het kunststof verpakkingsafval in een speciale zak verzameld door de burger en vervolgens opgehaald. In andere gemeenten wordt het kunststof verpakkingsafval samen met metalen verpakkingen en drinkpakken ingezameld. De derde mogelijkheid is dat het kunststof verpakkingsafval wordt ingezameld bij het restafval en later machinaal wordt gescheiden van het andere afval. Daarnaast bepaalt de gemeente of zij gedifferentieerde tarieven ten aanzien van de inzameling van restafval hanteert. In Nederland is er ook een statiegeldsysteem voor grote PET flessen.

 • Tsjechië

  Inzamelsysteem
  In Tsjechië wordt het kunststof verpakkingsafval samen met het kunststof niet-verpakkingsafval ingezameld. Het kunststof verpakkingsafval wordt grotendeels handmatig gesorteerd.

  Wat kan Nederland leren van Tsjechië?
  De volgende interventies kunnen bijdragen aan het beter sluiten van de kunststof verpakkingsketen in Nederland:

  • Eenduidig communiceren en een uniform systeem in het hele land gedurende een langere periode leidt tot beter scheidingsgedrag bij burgers. Dit biedt tevens een stabielere samenstelling van het materiaal.
  • Alle kunststoffen in de kunststofbak, dus ook kunststof niet-verpakkingen.
  • Hoge dichtheid aan inzamelcontainers.
  • Lage automatiseringsgraad en het toepassen van arbeidsintensief en investeringsarm handmatig sorteren.
 • Griekenland

  Inzamelsysteem
  In Griekenland wordt het huishoudelijk kunststof verpakkingsafval samen met papier en karton, metalen verpakkingen, glazen verpakkingen en drankenkartons ingezameld. Het kunststof verpakkingsafval wordt grotendeels handmatig gesorteerd.

  Wat kan Nederland leren van Griekenland?
  De volgende interventies kunnen bijdragen aan het beter sluiten van de kunststof verpakkingsketen in Nederland:

  • Eenduidig communiceren en een uniform systeem in het hele land gedurende een langere periode leidt tot beter scheidingsgedrag bij burgers. Dit biedt tevens een stabielere samenstelling van het materiaal.
  • Financiële prikkels voor sorteerders om maximale waarde te halen uit het te sorteren materiaal.
  • Lage automatiseringsgraad en het toepassen van arbeidsintensief en investeringsarm handmatig sorteren.
 • Duitsland

  Inzamelsysteem
  Duitsland heeft een breed inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Alle soorten kunststof verpakkingen afkomstig van huishoudens worden samen met metalen verpakkingen en drankenkartons ingezameld. Daarnaast is er een uitgebreid statiegeldsysteem voor de meeste eenmalige drankverpakkingen (waterflessen, frisdrankflessen, bierflessen en alcoholische mixdrankflessen).

  Wat kan Nederland leren van Duitsland? 
  De volgende interventies kunnen bijdragen aan het beter sluiten van de kunststof verpakkingsketen in Nederland:

  • Eenduidig communiceren en een uniform systeem in het hele land gedurende een langere periode leidt tot beter scheidingsgedrag bij burgers. Dit biedt tevens een stabielere samenstelling van het materiaal.
  • Financiële prikkel voor inwoners om verpakkingsafval apart aan te bieden.
  • Centrale ketenregie bij inzameling, sortering en vermarkting.
  • Gedifferentieerde tarieven waarmee gestuurd kan worden op betere recyclebaarheid van materialen.
  • Toepassen van schaalvoordeel om sorteerkosten te minimaliseren.
  • Marktwerking bij inzameling en sortering stimuleren door regelmatige aanbestedingen en het aanstellen van meerdere producentenverantwoordelijkheidsorganisaties.
 • België

  Inzamelsysteem
  België heeft een selectief inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Van het huishoudelijke kunststof verpakkingsafval worden alleen de kunststof flessen en flacons ingezameld. Deze worden samen met metalen verpakkingen en drankenkartons ingezameld.

  Wat kan Nederland leren van België?
  De volgende interventies kunnen bijdragen aan het beter sluiten van de kunststof verpakkingsketen in Nederland:

  • Eenduidig communiceren en een uniform systeem in het hele land gedurende een langere periode leidt tot beter scheidingsgedrag bij burgers. Dit biedt tevens een stabielere samenstelling van het materiaal.
  • Alleen waardevolle stromen apart inzamelen.
  • Actieve controle op vervuiling bij inzameling.
  • Financiële prikkel voor inwoners om verpakkingsafval apart aan te bieden.
  • Centrale ketenregie bij inzameling, sortering en vermarkting.
 • Lessen uit het buitenland

   

  Als onderdeel van het kunststofketen project is een internationale vergelijking uitgevoerd. In deze vergelijking is onderzocht waar vijf andere Europese landen staan in termen van het sluiten van de kunststof verpakkingsketen, zowel qua grondstoffen als economisch.

  De ervaring van andere landen kan Nederland benutten bij het opstellen van interventies om de kunststofketen verder te sluiten. De landen zijn zodanig gekozen dat de drie typen inzamel- en recyclesystemen, zoals nu gangbaar in de EU, aan bod komen.

  De focus van de vergelijking ligt op huishoudelijk kunststof verpakkingsafval, tenzij dit nadrukkelijk anders vermeld is. 

 • Resultaten

  Toelichting op afkortingen: HHA=Huishoudelijk kunststofverpakkingsafval; BA=Bedrijfsmatig kunststofverpakkingsafval; KVA=Kunststofverpakkingsafval; NB=Niet beschikbaar. 

  * Het percentage gerealiseerd in Tsjechië heeft betrekking op de inzameling. Tsjechië kent namelijk een inzameldoelstelling.

  ** De kostendekkingsgraad na sortering is 0% vanwege de gemiddeld negatieve opbrengst van de uitgesorteerde balen kunststof verpakkingsafval. De berekening van de kostendekkingsgraad na recycling is op basis van de berekening in het Financieel-Economisch Model en betreft kunststofverpakkingsafval van huishoudens én statiegeld. De berekening betreft alleen de stroom kunststofverpakkingsafval, de kostendekking van drankenkartons en metaal bij eventuele inzameling met PMD zijn niet in deze berekening meegenomen.

  *** Percentage is exclusief de statiegeldstroom en berekend op basis van het daadwerkelijk op de markt gebrachte materiaal en betreft niet de opgegeven hoeveelheid aan de producentenverantwoordelijkheidsorganisaties (i.v.m. freeriders).

  (*1) Het landenrapport is voorgelegd aan de relevante nationale organisaties voor een toets op feitelijke onjuistheden.

  (*2) Het landenrapport is door de relevante nationale organisaties getoetst op feitelijke onjuistheden.

   

Lessen uit het buitenland

 

Als onderdeel van het kunststofketen project is een internationale vergelijking uitgevoerd. In deze vergelijking is onderzocht waar vijf andere Europese landen staan in termen van het sluiten van de kunststof verpakkingsketen, zowel qua grondstoffen als economisch.

De ervaring van andere landen kan Nederland benutten bij het opstellen van interventies om de kunststofketen verder te sluiten. De landen zijn zodanig gekozen dat de drie typen inzamel- en recyclesystemen, zoals nu gangbaar in de EU, aan bod komen.

De focus van de vergelijking ligt op huishoudelijk kunststof verpakkingsafval, tenzij dit nadrukkelijk anders vermeld is. 

Frankrijk

Inzamelsysteem
Frankrijk heeft vooralsnog voornamelijk een selectief inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Van het huishoudelijk kunststofverpakkingsafval worden alleen kunststof flessen en flacons ingezameld, de overstap naar een brede inzameling vindt gefaseerd plaats. De kunststof flessen en flacons worden ingezameld met verpakkingen van papier en karton, metaal en drankenkartons.

Wat kan Nederland leren van Frankrijk?
De volgende interventies kunnen bijdragen aan het beter sluiten van de kunststof verpakkingsketen in Nederland:

 • Eenduidig communiceren en een uniform systeem in het hele land gedurende een langere periode leidt tot beter scheidingsgedrag bij burgers. Dit biedt tevens een stabielere samenstelling van het materiaal.
 • Met gedifferentieerde tarieven kan gestuurd worden op betere recyclebaarheid van materialen en op materialen die goedkoper te sorteren en verwerken zijn.
 • Alleen waardevolle stromen apart inzamelen.

Nederland

Inzamelsysteem
Nederland heeft een breed inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval, wat betekent dat alle soorten huishoudelijke kunststof verpakkingsafval worden ingezameld.

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe dit gebeurt. In de ene gemeenten wordt het kunststof verpakkingsafval in een speciale zak verzameld door de burger en vervolgens opgehaald. In andere gemeenten wordt het kunststof verpakkingsafval samen met metalen verpakkingen en drinkpakken ingezameld. De derde mogelijkheid is dat het kunststof verpakkingsafval wordt ingezameld bij het restafval en later machinaal wordt gescheiden van het andere afval. Daarnaast bepaalt de gemeente of zij gedifferentieerde tarieven ten aanzien van de inzameling van restafval hanteert. In Nederland is er ook een statiegeldsysteem voor grote PET flessen.

Tsjechië

Inzamelsysteem
In Tsjechië wordt het kunststof verpakkingsafval samen met het kunststof niet-verpakkingsafval ingezameld. Het kunststof verpakkingsafval wordt grotendeels handmatig gesorteerd.

Wat kan Nederland leren van Tsjechië?
De volgende interventies kunnen bijdragen aan het beter sluiten van de kunststof verpakkingsketen in Nederland:

 • Eenduidig communiceren en een uniform systeem in het hele land gedurende een langere periode leidt tot beter scheidingsgedrag bij burgers. Dit biedt tevens een stabielere samenstelling van het materiaal.
 • Alle kunststoffen in de kunststofbak, dus ook kunststof niet-verpakkingen.
 • Hoge dichtheid aan inzamelcontainers.
 • Lage automatiseringsgraad en het toepassen van arbeidsintensief en investeringsarm handmatig sorteren.

Griekenland

Inzamelsysteem
In Griekenland wordt het huishoudelijk kunststof verpakkingsafval samen met papier en karton, metalen verpakkingen, glazen verpakkingen en drankenkartons ingezameld. Het kunststof verpakkingsafval wordt grotendeels handmatig gesorteerd.

Wat kan Nederland leren van Griekenland?
De volgende interventies kunnen bijdragen aan het beter sluiten van de kunststof verpakkingsketen in Nederland:

 • Eenduidig communiceren en een uniform systeem in het hele land gedurende een langere periode leidt tot beter scheidingsgedrag bij burgers. Dit biedt tevens een stabielere samenstelling van het materiaal.
 • Financiële prikkels voor sorteerders om maximale waarde te halen uit het te sorteren materiaal.
 • Lage automatiseringsgraad en het toepassen van arbeidsintensief en investeringsarm handmatig sorteren.

Duitsland

Inzamelsysteem
Duitsland heeft een breed inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Alle soorten kunststof verpakkingen afkomstig van huishoudens worden samen met metalen verpakkingen en drankenkartons ingezameld. Daarnaast is er een uitgebreid statiegeldsysteem voor de meeste eenmalige drankverpakkingen (waterflessen, frisdrankflessen, bierflessen en alcoholische mixdrankflessen).

Wat kan Nederland leren van Duitsland? 
De volgende interventies kunnen bijdragen aan het beter sluiten van de kunststof verpakkingsketen in Nederland:

 • Eenduidig communiceren en een uniform systeem in het hele land gedurende een langere periode leidt tot beter scheidingsgedrag bij burgers. Dit biedt tevens een stabielere samenstelling van het materiaal.
 • Financiële prikkel voor inwoners om verpakkingsafval apart aan te bieden.
 • Centrale ketenregie bij inzameling, sortering en vermarkting.
 • Gedifferentieerde tarieven waarmee gestuurd kan worden op betere recyclebaarheid van materialen.
 • Toepassen van schaalvoordeel om sorteerkosten te minimaliseren.
 • Marktwerking bij inzameling en sortering stimuleren door regelmatige aanbestedingen en het aanstellen van meerdere producentenverantwoordelijkheidsorganisaties.

België

Inzamelsysteem
België heeft een selectief inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Van het huishoudelijke kunststof verpakkingsafval worden alleen de kunststof flessen en flacons ingezameld. Deze worden samen met metalen verpakkingen en drankenkartons ingezameld.

Wat kan Nederland leren van België?
De volgende interventies kunnen bijdragen aan het beter sluiten van de kunststof verpakkingsketen in Nederland:

 • Eenduidig communiceren en een uniform systeem in het hele land gedurende een langere periode leidt tot beter scheidingsgedrag bij burgers. Dit biedt tevens een stabielere samenstelling van het materiaal.
 • Alleen waardevolle stromen apart inzamelen.
 • Actieve controle op vervuiling bij inzameling.
 • Financiële prikkel voor inwoners om verpakkingsafval apart aan te bieden.
 • Centrale ketenregie bij inzameling, sortering en vermarkting.
RESULTATEN
Land Grondstoffen Economisch
Recycling-% HHA- systeem Recycling-% HHA en BA tezamen Inzamel- & sorteerkosten systeem HHA (ton) Opbrengsten/ ton gerecycled systeem HHA (output sorteerder) Kostendekkings-graad huishoudelijk systeem Kostendekkingsgraad kunststof binnen huishoudelijk systeem (gealloceerd naar massa)
België (*2) 29%
(2015)
41,3% (2015) €392 €391 59% 78%
Frankrijk (*1) 22,5% (2014) 25,2% (2014) €867 €256 19% 25%
Duitsland (*2) 28.4% *** (2015) 48.8% (2015) €220 €590
(na recycling)
49%
(na recycling)
34%
(na recycling)
Nederland 38% (schatting 2015) ** 51% (2015) €817 Ketenvergoeding (2015) Negatief 0% (output sortering) circa 27% (na recycling) ** 0% (output sortering) circa 27% (na recycling) **
Tsjechië (*2) NB 66% * (2015) €277
(netto)
NB NB* NB*
Griekenland (*2) NB 35.2% (2015) €217
(schatting)
€206 43% 52%

Resultaten

Toelichting op afkortingen: HHA=Huishoudelijk kunststofverpakkingsafval; BA=Bedrijfsmatig kunststofverpakkingsafval; KVA=Kunststofverpakkingsafval; NB=Niet beschikbaar. 

* Het percentage gerealiseerd in Tsjechië heeft betrekking op de inzameling. Tsjechië kent namelijk een inzameldoelstelling.

** De kostendekkingsgraad na sortering is 0% vanwege de gemiddeld negatieve opbrengst van de uitgesorteerde balen kunststof verpakkingsafval. De berekening van de kostendekkingsgraad na recycling is op basis van de berekening in het Financieel-Economisch Model en betreft kunststofverpakkingsafval van huishoudens én statiegeld. De berekening betreft alleen de stroom kunststofverpakkingsafval, de kostendekking van drankenkartons en metaal bij eventuele inzameling met PMD zijn niet in deze berekening meegenomen.

*** Percentage is exclusief de statiegeldstroom en berekend op basis van het daadwerkelijk op de markt gebrachte materiaal en betreft niet de opgegeven hoeveelheid aan de producentenverantwoordelijkheidsorganisaties (i.v.m. freeriders).

(*1) Het landenrapport is voorgelegd aan de relevante nationale organisaties voor een toets op feitelijke onjuistheden.

(*2) Het landenrapport is door de relevante nationale organisaties getoetst op feitelijke onjuistheden.