Duurzaam verpakken: Reduce, Re-use, Recycle en Re-new

Wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packaging

In de periode 2015-2019 voerde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken in samenwerking met de universiteiten Twente, Groningen, Wageningen en TNO het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packaging uit. Het programma werd opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN) en was gericht op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de productverpakkingsketen in Nederland.

In het onderzoeksprogramma is onder meer gekeken naar onderwerpen zoals consumentenbeleving en -gedrag bij aankoop en weggooien, de milieudruk van verpakkingen, de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval en businessmodellen om duurzaam verpakken in praktijk te brengen. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd naar de beleving van verpakkingen in de e-commerce sector, de toepassing van rPET in PET-flessen en mitigerende maatregelen tegen minerale oliën in gerecycled papier en karton.

Op 17 januari 2019 zijn de resultaten van het onderzoeksprogramma gepresenteerd. Klik hier voor de hoofdbevindingen. Klik hier voor het overzicht met samenvattingen van de onderzoeken.