Aan de slag met duurzaam verpakken

Workshop 'Design brief als basis voor keuze recyclaat kunststof verpakkingsafval'


Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat voeren het tweejarige programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’ (KVG) uit. Dit programma KVG stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten en verpakkingen. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie. Binnen de pijlers inkoop en innovatie worden 15 pilots uitgevoerd door consortia van startups, producenten, sorteerders, kunststofverwerkende bedrijven en publieke partijen.

In de contacten met de 15 pilots viel op dat meerdere pilotpartijen worstelen met het articuleren van hun vraag (naar gerecyclede kunststoffen) en het opstellen van het programma van eisen als onderdeel van hun inkoop- of ontwerpproces. Daarom biedt het programma KVG de pilots een verdiepende workshop aan waarin de pilotdeelnemers worden ondersteund op gemeenschappelijke inhoudelijke vragen. We starten met de workshop ‘Design Brief als basis voor keuze recyclaat kunststof verpakkingsafval’. De workshop wordt ingevuld door Henk-Jan Regeling namens Polymer Science Park (PSP). In de workshop is nog ruimte voor enkele deelnemers buiten de pilots.

Voor wie? Producenten die gerecycled kunststof toe (willen) passen in hun producten of verpakkingen en vragen hebben over het opstellen van een PvE of design brief.

Wanneer? Woensdagmiddag 24 april, 12 – 17 uur (startend met lunch).

Waar? Utrecht, The Colour Kitchen Nieuwe Vaart, Arthur van Schendelstraat 500-600

Resultaat? Aan het einde het dagdeel hebben de deelnemers hun eigen keten vastgesteld, de basis gelegd voor een goede Design Brief en inzicht gekregen in hoe de juiste fractie uit het kunststof verpakkingsafval vast te stellen.

Meer informatie of aanmelden? Dit kan via dvandenberg@kidv.nl