Aan de slag met duurzaam verpakken

“Kunststofrecyclaat heeft voor- en nadelen, hoe accepteert de markt die?” De pilotdeelnemers en consortiumpartners van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) spraken hierover tijdens de tweede Community of Practice. Zij vertelden elkaar welke stappen al zijn gezet en welke lessen tot nu toe zijn geleerd.

KVG-pilots laten zien wat er kan met recyclaat

18 februari 2019

“Kunststofrecyclaat heeft voor- en nadelen, hoe accepteert de markt die?” De pilotdeelnemers en consortiumpartners van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) spraken hierover tijdens de tweede Community of Practice. Zij vertelden elkaar welke stappen al zijn gezet en welke lessen tot nu toe zijn geleerd.

Tijdens deze updates werden al veel tips gedeeld en hulp aan elkaar geboden. “Het is goed om te zien dat tijdens de bijeenkomst de verschillende pilots elkaar verder helpen met inhoudelijke kennis, tips en contacten", aldus Daphne van den Berg, programmamanager KIDV. De pilotdeelnemers ervaren allemaal dat de kwaliteit van het recyclaat en samenwerking in de keten cruciaal zijn om de pilot te laten slagen. 

In deelsessies verdiepten de deelnemers, samen met experts die hulp kwamen bieden en inspiratie brachten, hun leervragen op het gebied van:

  • Kwaliteit van recyclaat: geschikt maken van plastic mix voor toepassing
  • Kwaliteit van recyclaat: geschikt maken van monostroom voor toepassing
  • De keten rond: bevraag je ketenpartners
  • Lobby als instrument voor belemmerende wetgeving

Acceptatie van recyclaat door de consument en zeker ook door de industrie kwam bij elke sessie naar voren. De eisen die momenteel worden gesteld aan recyclaat zijn niet realistisch. Maar acceptatie moet groeien, de pilots zijn mooie projecten om te laten zien wat er al kan met recyclaat. “Recyclaat heeft voor- en nadelen die de markt moet leren te accepteren. We moeten niet wachten op de consument, maar juist nu al laten zien wat er al kan met recyclaat” aldus een van de deelnemers.

Programma KVG
Het KIDV en RWS werken samen aan het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Het KVG-programma stimuleert de vraag van organisaties naar gerecycled kunststof. Specifieker: huishoudelijk kunststof verpakkingsafval dat opnieuw wordt ingezet als grondstof voor producten en verpakkingen. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar af te stemmen, dringen we het gebruik van primair kunststof terug. Zo komen we dichter bij een circulaire economie.
Binnen het programma KVG werken we aan verschillende pilotprojecten. Deze richten zich op de pijler innovatie in de kunststofmarkt en op de pijler inkoop van gebruikt en gerecycled kunststof. Met de kennis en resultaten uit de pilots willen we organisaties inspireren én activeren om ook aan de slag te gaan met gerecycled kunststof. Het programma wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Meer informatie
www.kunststofhergebruiken.nl