Aan de slag met duurzaam verpakken

“De noodzaak van duurzaam verpakken is bekend en algemeen aanvaard. De ambities van bedrijven reiken ver. De tijd is aangebroken om de kennis die wij de afgelopen jaren hebben vergaard om te zetten naar de praktijk. Daar ondersteunen wij de bedrijven ook in 2019 volop in”, aldus directeur Chris Bruijnes.

Het KIDV in 2019: ‘Impact, daar streven we naar’

29 januari 2019

“De noodzaak van duurzaam verpakken is bekend en algemeen aanvaard. De ambities van bedrijven reiken ver. De tijd is aangebroken om de kennis die wij de afgelopen jaren hebben vergaard om te zetten naar de praktijk. Daar ondersteunen wij de bedrijven ook in 2019 volop in”, aldus directeur Chris Bruijnes.

Het KIDV heeft in 2019 een specifiek motto: van en voor het bedrijfsleven. Sinds een jaar maken de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten geen deel meer uit van het bestuur van het KIDV. Bruijnes: “Het KIDV is de kennispartner die producenten en importeurs van verpakkingen en verpakkingsmaterialen, maar ook sorteerders en recyclers kan ondersteunen bij een zorgvuldige implementatie en innovatie van duurzaam verpakken. Zij zijn onze primaire doelgroep, maar we houden ook met alle andere partijen in de verpakkingsketen intensief contact, als kennispartner of samenwerkingspartij. Versterking van het samenspel in de verpakkingsketen blijft een belangrijke voorwaarde voor succes”, stelt Bruijnes, sinds vorig jaar zomer directeur van het KIDV.

Hij geeft aan dat de verwerking van verpakkingen naar nieuwe toepassingen al vele jaren praktijk is in Nederland én succesvol is bovendien. “We scoren hoge recyclingpercentages met glas, metaal, hout en papier en karton. Met kunststof verpakkingen hebben we nog niet zo’n lange geschiedenis en daar valt nog veel te winnen. Ik vind wel dat de aandacht voor kunststof verpakkingen momenteel dominant is ten opzichte van andere verpakkingsmaterialen. Er is veel druk uit de samenleving en dat heeft effect op de landelijke en internationale politiek. Voor bedrijven die in kunststof verpakte producten op de markt brengen, is de license to operate afgelopen jaar een belangrijke factor geworden. Juist daar zie ik echter ook deze bedrijven serieus werk maken van duurzaam verpakken en dit ook uitleggen aan consumenten en de politiek. Daar willen we ze bij helpen.”

Kennis als wapen

“Waar we naar streven, is impact”, vervolgt Bruijnes. In wat meer woorden: “We willen een economisch rendabele circulariteit in de verpakkingsbranche bereiken zonder schade aan het milieu te veroorzaken. Een gestage ontwikkeling en innovatie van verpakkingen in de richting van steeds verdergaande duurzaamheid.” De kennis die het KIDV in huis heeft is het belangrijkste wapen daarvoor. “Bovendien beschikken we over de juiste mensen en instrumenten om die kennis om te zetten in impact.”

De KIDV-directeur heeft effectieve interventies voor ogen om partijen uit de verpakkingsketen dichter bij elkaar te brengen. Als willekeurig voorbeeld noemt hij om een specifiek bedrijf dat kunststof verpakkingen tot recyclaat verwerkt, te koppelen aan een producent die bezig is om een product of verpakkingslijn te ontwikkelen waarin dit recyclaat kan worden toegepast. Ook samenwerking met andere kennisinstellingen, op Europese schaal, zit in de aanpak. Op specifieke thema’s zet het KIDV zogenoemde Communities of Practice op, mede om het samenspel van partijen in de verpakkingsketen te versterken. Bruijnes: “De eerste werken al, zoals in het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof met Rijkswaterstaat Leefomgeving. Momenteel starten we er een over kunststof laminaten.”

Concrete ondersteuning

“Daarnaast bieden we bedrijven concrete ondersteuning; van grote internationale concerns met een strategische opgave voor de lange termijn, MKB-ondernemingen die een praktische vraag hebben, tot en met startups die met vernieuwende concepten op de markt komen en naar launching customers op zoek zijn. En zeker óók sorteerders en recyclers, die baat hebben bij zo veel én zo zuiver mogelijke verpakkingsstromen.” Bruijnes noemt de nieuwe ronde met brancheverduurzamingsplannen (2019-2022) ‘een stevige onderlegger voor een gerichte toenadering van het KIDV naar bedrijven en vice versa’.

Het KIDV heeft de beschikking over een breed assortiment van publicaties, handleidingen, gidsen en methodes voor duurzaam verpakken. Bruijnes: “We gaan dit sterker op de doelgroep toesnijden en ontwikkelen nieuwe tools die inspelen op de behoefte van en vraag uit de markt. Een voorbeeld hiervan is het Beoordelingskader Duurzaam Verpakken, waarmee producenten en importeurs in staat worden gesteld vast te stellen hoe duurzaam hun verpakkingen zijn en welke verbeteringen kunnen worden gekozen kijkend naar circulariteit en milieu-impact. Onderdeel hiervan zijn de Recyclechecks, zoals voor vormvaste kunststof verpakkingen die we eind 2018 hebben geïntroduceerd. Binnenkort volgen Recyclechecks voor andere materialen.”

Vanzelfsprekend houdt het KIDV het verpakkende bedrijfsleven ook op de hoogte van ontwikkelingen in nationaal en internationaal beleid, zoals de Europese wet- en regelgeving op het gebied van afvalverwerking en de EU Plastic Strategy. “Onderzoek, innovatie en samenwerking houden niet op aan de grens. Bovendien opereren heel veel partijen in de verpakkingsketen internationaal.”