Aan de slag met duurzaam verpakken

Ontwikkel een toekomstbestendige oplossing voor de zwerfafvalproblematiek via het herontwerp van verpakkingen en via de manier van uitgifte. Zo luidde de opdracht aan 75 studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Haagse Hogeschool (HHS) en HAS Hogeschool Den Bosch (HAS). De studenten namen onlangs deel aan de zogenoemde Packaging hackathon, oftewel de Packathon 2019, georganiseerd door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Stichting Nederland Schoon (NederlandSchoon). De opdracht aan de studenten was specifiek gericht op het verpakkingsportfolio van fastfoodketen FEBO.

Packathon 2019: creatieve oplossingen voor het zwerfafvalprobleem

18 april 2019

Ontwikkel een toekomstbestendige oplossing voor de zwerfafvalproblematiek via het herontwerp van verpakkingen en via de manier van uitgifte. Zo luidde de opdracht aan 75 studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Haagse Hogeschool (HHS) en HAS Hogeschool Den Bosch (HAS). De studenten namen onlangs deel aan de zogenoemde Packaging hackathon, oftewel de Packathon 2019, georganiseerd door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Stichting Nederland Schoon (NederlandSchoon). De opdracht aan de studenten was specifiek gericht op het verpakkingsportfolio van fastfoodketen FEBO.

Het KIDV werkt in het programma Circular Packaging Design al vele jaren samen met de hogescholen van Amsterdam, Den Bosch en Den Haag. Sinds 2013 organiseert het KIDV jaarlijks de Packaging Innovation Challenge, waarbij studenten van verschillende opleidingen in een aantal weken aan de slag gaan met een praktische (ontwerp)opdracht uit het bedrijfsleven. Dit jaar is in het kader van het project ‘Slim Ontwerp voor de preventie van zwerfafval’ gekozen voor een iets andere opzet, namelijk een hackathon. Een hackathon is een tijdsintensieve werksessie waarbij in kleine groepjes creatieve oplossingen voor alledaagse problemen worden bedacht en uitgewerkt.

In dit geval waren de 75 studenten onderverdeeld in 15 gemixte teams. De teams kregen twee aaneensluitende dagen om van een brainstorm tot een geheel uitgewerkt concept en ontwerp te komen. In hun concept en ontwerp moesten de studenten focussen op de mogelijkheid dat een verpakking als zwerfafval eindigt. Maartje Knaap van het KIDV: “Zwerfafval is een hardnekkig maatschappelijk probleem, dat vaak gepaard gaat met verpakkingen en de manier waarop het verpakte product wordt uitgegeven. Daar weet een bedrijf als FEBO alles van. Door zich als opdrachtgever aan de hackathon te verbinden, laat FEBO zien dat zij zwerfafval als een serieus probleem ervaart en daadwerkelijk actie wil ondernemen.”

Inspirerende concepten

De hackathon leverde inspirerende concepten op waar FEBO uit kan putten. Een van de teams kwam met een nieuw ontwerp van een milkshakebeker, waarbij losse componenten zoals het rietje en de deksel geïntegreerd zijn tot één verpakking. Hierdoor is de kans kleiner dat deze losse componenten in het milieu terechtkomen. Een ander team richtte zich juist op het weggooigedrag van de consument. Hun concept bestond uit een slimme prullenbak met sensor, die automatisch de klep opent wanneer er een auto langskomt. Als extra incentive laat de prullenbak zien hoeveel kilo afval er die dag al in de prullenbak is gegooid en wordt een grote ‘smile’ weergegeven wanneer de consument zelf iets weggooit.

De vijftien ideeën werden aan het einde van de tweede dag beoordeeld door een deskundige jury, gevormd door Ferry Stevens (FEBO), Irma de Hoon (Easyfairs), Wander Colenbrander (Haagse Hogeschool), Vincent Breedveld (NederlandSchoon) en Nynke Arntzen (KIDV). Binnenkort volgt op de website van het KIDV en NederlandSchoon een uitgebreid verslag over de beoordeling en de drie winnende concepten.  Uit vervolggesprekken moet blijken of FEBO een van de concepten daadwerkelijk verder uit gaat werken.

De Packathon 2019 is een initiatief van het KIDV en NederlandSchoon, als onderdeel van het project ‘Slim ontwerp voor de preventie van zwerfafval’. Het KIDV richt zich op het verduurzamen van verpakkingen, NederlandSchoon richt zich op het bestrijden en voorkomen van zwerfafval. Het project wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds.