Aan de slag met duurzaam verpakken

Rondetafelbijeenkomst 'Verpakkingshout in Nederland'

  • Datum: 29 januari 2019
  • Locatie: Nedvang, Schorpioenstraat 290, Rotterdam


Nedvang en het KIDV zetten zich beiden in voor een circulaire economie voor verpakkingen. Om de keten van hout verder te kunnen sluiten, is het van belang de recycling van houten verpakkingen te stimuleren. 

Tijdens de workshop door Nedvang over houtrecycling in juni j.l. werd gebrainstormd over hoe recycling in de houtindustrie kan worden opgeschaald. In deze tweede bijeenkomst richten we ons op de ervaringen uit de keten bij het implementeren van innovaties die de opschaling van recycling mogelijk maken. Het doel van de ronde tafel is daarbij om door middel van interactieve discussies banden tussen stakeholders in de houtrecycling te versterken, bedrijfservaringen omtrent de circulariteit en recycling van hout te delen, en oplossingen en innovaties in kaart te brengen.

U kunt zich aanmelden door te mailen naar info@nedvang.nl

Programma:

13:30

Inloop

   

14:00

Opening

   

14:15

Florent Gauvin

TU Eindhoven

Using waste wood in wood-wool cement board production

14:40

Peter Fraanje

BRBS Recycling

Cascadegebruik van hout

15:05

Pauze

   

15:15

Geert Cuperus

Rijkswaterstaat

Aanpak van de houtketen: nieuwe mogelijkheden & realisatie

15:40

4e spreker - in afwachting van bevestiging

16:05

Pauze

   

16:15

Stellingen

   

17:00

Borrel