Duurzaam verpakken vraagt om samenwerking tussen alle spelers in de keten: van grondstoffenleverancier tot afvalverwerker

“Op naar concrete toepassingen van kunststof recyclaat”

4 december 2018

De deelnemers van de vijftien geselecteerde pilots van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) zijn gestart met de uitvoering van hun plannen om de toepassing van gerecyclede kunststof te stimuleren.

Op 28 november trapten de pilotdeelnemers het gezamenlijke leerproces af. Jack Broekaart, afdelingshoofd Afval Materialen en Circulair bij Rijkswaterstaat (RWS) en Chris Bruijnes, directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), openden de eerste bijeenkomst van de Community of Practice. “Met dit programma geven we de ontwikkeling naar een circulaire economie een boost. Uit de pilots willen we aantoonbare en inspirerende resultaten halen. Op naar concrete toepassingen van kunststof recyclaat!”, aldus Bruijnes.

Kennismaken en leren
De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken. De deelnemers deelden hun ervaringen en verkenden de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende pilots. Na een ‘tour de horizon’ langs alle pilots ontdekten ze in twee workshoprondes wat ze van elkaar kunnen leren en waar ze elkaar kunnen helpen. Dwarsverbanden werden verkend, net als nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. De resultaten van deze middag geven input voor de komende bijeenkomsten van de Community of Practice.

De pilotdeelnemers worden tijdens het leerproces begeleid door RWS, KIDV en partners Polymer Science Park en MVO Nederland. “Het gezamenlijke leerproces vergroot zowel de effectiviteit van de pilots als de kansen voor opschaling. Daarnaast kunnen leerervaringen van de pilots uit dit programma door andere partijen worden toegepast bij hun inspanningen om kunststof recyclaat in producten en verpakkingen toe te passen”, vertelt programmamanager Jan Kohl.

KVG-programma
Het KIDV en RWS werken samen aan het KVG-programma, dat de vraag van organisaties naar gerecycled kunststof stimuleert. Het richt zich specifiek op huishoudelijk kunststof verpakkingsafval dat opnieuw kan worden ingezet als grondstof voor producten en verpakkingen. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar af te stemmen, wordt het gebruik van primair kunststof teruggedrongen.

Binnen het KVG-programma wordt gewerkt aan verschillende pilotprojecten. Deze richten zich op twee pijlers: De eerste is innovatie in de kunststofmarkt en de tweede pijler betreft de inkoop van gebruikt en gerecycled kunststof. De opgeleverde kennis en resultaten uit de pilots moeten andere organisaties inspireren én activeren om hier ook mee aan de slag te gaan. De pilotprojecten worden ondersteund door de partners van het programma: Polymer Science Park en MVO Nederland.

Het programma wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Lees hier meer over de vijftien geselecteerde pilots. 

Meer informatie

www.kunststofhergebruiken.nl