Aan de slag met duurzaam verpakken

Het nieuwe Rekenmodel Grondstof uit Afval stelt gemeenten in staat om te berekenen hoeveel gerecyclede grondstoffen zijn gemaakt uit het opgehaalde afval binnen hun grenzen. Het geeft gemeenten inzicht in hoeveel metaal, glasscherven, papiervezels en plastic maalgoed wordt ingezameld. Daarnaast geeft het model een indicatie van nieuwe toepassingen van het gerecyclede materiaal, bijvoorbeeld in vouwkarton, flessen of staal voor de scheepsbouw.

Model berekent hoeveel gerecyclede grondstoffen gemeenten produceren

20 november 2018

Het nieuwe Rekenmodel Grondstof uit Afval stelt gemeenten in staat om te berekenen hoeveel gerecyclede grondstoffen zijn gemaakt uit het opgehaalde afval binnen hun grenzen. Het geeft gemeenten inzicht in hoeveel metaal, glasscherven, papiervezels en plastic maalgoed wordt ingezameld. Daarnaast geeft het model een indicatie van nieuwe toepassingen van het gerecyclede materiaal, bijvoorbeeld in vouwkarton, flessen of staal voor de scheepsbouw.

Het Rekenmodel Grondstof uit Afval helpt gemeenten de circulaire economie voor verpakkingsmateriaal te stimuleren. Het model werd ontwikkeld door Wageningen Food & Biobased Research en komt voort uit het wetenschappelijk onderzoeksprogramma, dat het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken in samenwerking met Topinstitute Food and Nutrition en verschillende universiteiten uitvoert.

Gemeenten beschikken over exacte informatie over de samenstelling en hoeveelheden van het huishoudelijk restafval en de gescheiden ingezamelde (verpakkings)materialen. In dit model kunnen ze de hoeveelheden afval- en materiaalstromen die ze jaarlijks inzamelen invoeren. Ook kan de samenstelling van het gemengde huishoudelijk restafval ingevoerd worden. Het model berekent vervolgens hoeveel gerecyclede grondstoffen door de gemeente wordt geleverd. Ook laat het model zien waarin deze grondstoffen zijn toegepast. “Hoe nauwkeuriger gemeenten de gegevens invoeren, hoe accurater de berekening is. Het gaat erom dat ze kunnen zien hoeveel grondstof er uit het huisvuil te halen valt”, vertelt onderzoeker Ulphard Thoden van Velzen.

De berekeningen maken duidelijk wat de bijdrage per gemeente is aan de circulaire economie. "Daar kan bijvoorbeeld uitkomen dat de scheiding en inzameling van glas goed gaat, maar dat bij papier en karton nog winst te behalen valt. Dan weet een gemeente dat zij daar meer energie in moet steken”, zegt Thoden van Velzen. Door uitkomsten uit het model te laten zien aan inwoners, worden zij bewuster van het nut van goed scheiden van afval.

“Gemeenten moeten niet alleen koersen op zo weinig mogelijk restafval, maar ook op de kwaliteit van de gescheiden afvalstromen“, zegt Chris Bruijnes, directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. “We zien dat in de gescheiden afvalstromen, met name bij het plastic, metaal en drankenkartons (PMD) nog teveel vervuiling zit wat de sortering en recycling verstoort. Dit model kan helpen hier wat aan te doen.”

Klik hier voor het Rekenmodel Grondstof uit Afval.