Aan de slag met duurzaam verpakken

Brainstorm meeting 'Verpakkingen en Logistieke Processen'


Flanders'FOOD, VIL, Catalisti, SIM en Pack4Food organiseren een reeks bijeenkomsten om tot de Roadmap Voedingsverpakkingen van de Toekomst te komen. 
Ze willen specifieke noden, barrieres en uitdagingen van bedrijven via interactieve brainstormsessies in kaart brengen om zo cross-sectorale opportuniteiten te identificeren. 
Uit de Algemene Brainstormmeeting en eerdere gesprekken met de Industrie kwamen o.a. het thema "Verpakkingen en Logistieke processen". 
Verschillende functies uit eenzelfde bedrijf kunnen deelnemen. 

Inschrijven kan tot 13 november 17.00 uur.