Duurzaam verpakken = Circulair verpakken. Van ontwerp tot hergebruik en recycling

Meten van Circulariteit

Een circulaire economie brengt met zich mee dat verpakkingen worden gemaakt van minder materiaal en van materialen die goed recyclebaar zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er zo min productverliezen optreden en dat grondstoffen zo lang mogelijk in omloop blijven.

Om bedrijven zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van hun verpakkingsportfolio, werkt het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) aan het project ‘Meten van Circulariteit’. Het doel van dit project is om inzichtelijk te maken welke keuzes producenten en importeurs kunnen maken om zo duurzaam mogelijk met grondstoffen in hun verpakkingen om te gaan.

Het project bestaat uit drie modules, die afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn. Als resultaat geven de modules een meting van circulariteit, waarmee producenten en importeurs worden aangezet tot het verduurzamen van hun verpakkingen. Bedrijven kunnen bij elke module hun gegevens over verpakkingen zelfstandig invoeren in de bijbehorende tools. Deze tools ondersteunen hen om verschillende verpakkingen met elkaar te vergelijken en breder inzicht te geven in de duurzaamheidsaspecten van verpakkingen. 

1.    Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen en voor flexibele kunststof verpakkingen

De Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen en de Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen zijn opgesteld in de vorm van een beslisboom, die aan de hand van een aantal vragen aangeeft of een verpakking wel of niet recyclebaar is. Bij elke vraag wordt achtergrondinformatie gegeven over de verschillende aspecten van sortering en recycling. De recyclecheck is gericht op de gehele verpakking, bijvoorbeeld een fles met dop en sleeve of een bakje met deksel en label.

Bovengenoemde Recyclechecks zijn operationeel voor bedrijven en hier te vinden. Toekomstige stappen zijn de ontwikkeling van een recyclecheck voor andere materialen, zoals papier en karton.

2.    Circulariteitscheck

De Circulariteitscheck heeft als doel om inzichtelijk te maken hoe efficiënt en effectief het gehele verwerkingsproces van een bepaalde recyclebare verpakking is, tot en met de verwerking naar een nieuwe grondstof. Deze module is bedoeld om verschillende verpakkingen met elkaar te vergelijken en om te beoordelen welke het meeste bijdragen aan de circulariteit. Een hogere circulariteit voorkomt materiaalverlies tijdens het verwerkingsproces en levert nieuwe grondstoffen met betere toepassingsmogelijkheden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de verwerkingskosten en de waarde van de nieuwe grondstof.

3.    Milieudruk-indicator

Met de Milieudruk-indicator biedt het KIDV producenten en importeurs een laagdrempelige tool waarmee zij een inschatting kunnen maken van de CO2-impact, samen met nader te bepalen milieu-indicatoren van het verpakkingsontwerp en de verpakkingsmateriaalkeuzes. Deze module maakt inzichtelijk welke impact bepaalde keuzes hebben op de milieudruk, zonder een volledige Levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren. Ook geeft het bedrijven inzicht in de relatie tussen de milieudruk en de recyclebaarheid van een verpakking, die per verpakkingsontwerp en materiaal kan verschillen.

Nikki Groote Schaarsbergen deed onderzoek bij het KIDV, gericht op de ontwikkeling van een tool voor het meten van circulariteit van verpakkingen. Zij voerde dit onderzoek uit voor haar masterscriptie aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek brengt de lancering van deze tool weer een stap dichterbij. Naar verwachting is die begin 2020 klaar voor gebruik. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en hier voor het onderzoeksrapport 'The development of a sustainability goal-setting and evaluation tool for packaging'.

Projectleiders

  • Niels van Marle

    Verpakkingskundige