Aan de slag met duurzaam verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) sluit zich aan bij een wereldwijd initiatief om plastic vervuiling te stoppen. In de ‘New Plastic Economy’ hebben zich tweehonderdvijftig internationale organisaties verenigd, waaronder ‘s werelds grootste producenten van verpakkingen, merkeigenaren, de detailhandel, recyclers, overheden, kennisinstellingen en NGO’s. Hun doelstelling is om ‘een nieuw normaal’ voor plastic te creëren.

New Plastic Economy: ‘Tot hier en niet verder’

29 oktober 2018

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) sluit zich aan bij een wereldwijd initiatief om plastic vervuiling te stoppen. In de ‘New Plastic Economy’ hebben zich tweehonderdvijftig internationale organisaties verenigd, waaronder ‘s werelds grootste producenten van verpakkingen, merkeigenaren, de detailhandel, recyclers, overheden, kennisinstellingen en NGO’s. Hun doelstelling is om ‘een nieuw normaal’ voor plastic te creëren.

De ‘New Plastic Economy’ richt zich onder meer op het uitbannen van problematische of onnodige plastic verpakkingen en op de ontwikkeling van meer herbruikbare verpakkingen in plaats van verpakkingen voor eenmalig gebruik. Daarnaast willen de deelnemers er door middel van innovaties voor zorgen dat in 2025 plastic verpakkingen eenvoudig en volledig kunnen worden hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd. Ten derde wordt circulariteit van plastic bevorderd, door meer hergebruikt of gerecycled plastic toe te passen in nieuwe producten en verpakkingen.

Het initiatief wordt geleid door de Ellen McArthur Foundation in samenwerking met UN Environment. De ondertekenaars vertegenwoordigen twintig procent van alle plastic verpakkingen die wereldwijd op de markt worden gebracht. Onder meer Danone, H&M, L’Oréal, Mars, Pepsico, Coca Cola en Unilever doen mee, maar ook producenten van verpakkingen zoals Amcor en producenten van kunststoffen zoals Novamont en Veolia.

De gestelde doelen worden elke achttien maanden opnieuw bekeken en worden steeds ambitieuzer de komende jaren. Bedrijven die het initiatief ondertekenen, publiceren jaarlijks gegevens om de voortgang inzichtelijk te maken.

De activiteiten van het KIDV en de kennis die het KIDV levert, sluiten aan bij de doelen die worden gesteld. “Wij helpen bedrijven bij het verduurzamen van verpakkingen en richten ons daarbij ook op duurzame inzet van plastic en hergebruik en recycling van verpakkingen”, zegt KIDV-directeur Chris Bruijnes.

Klik hier voor meer informatie over New Plastic Economy.