Kennis ontwikkelen, kennis samenbrengen, kennis delen

Nationale Grondstoffendag

In de Regio Zwolle vinden tal van circulaire initiatieven plaats waarbij (natuurlijke) reststromen omgezet worden tot grondstof. Waar de kuststofindustrie inzet op hergebruik van kunststofafval, zet de agrifood sector in op hergebruik van natuurlijke reststromen.

Maar wat gebeurt er als de kunststofindustrie en de agrifoodsector elkaar vinden in cross-overs? Krachtenbundeling vanuit beide sectoren is belangrijk en leidt tot nieuwe verdienmodellen en versterking van de regionale economie. Topinnovatie en businesskansen, zonder vervuiling en uitputting van de (natuurlijke) omgeving!

Ben je benieuwd naar de circulaire (cross-over)initiatieven in de regio Zwolle? Kom dan naar de Nationale Grondstoffendag op 7 september in Zwolle, georganiseerd door Polymer Science Park. Een dag waarop het zoeken naar nieuwe verbindingen om (duurzame) meerwaarde te creëren voorop staat. Ondernemers vertellen op deze dag over hun circulaire (cross-over) initiatieven en nodigen u uit om op een later moment in het jaar dit initiatief te bezoeken tijdens de Circulaire Regio Zwolle Tour.