Aan de slag met duurzaam verpakken

Doppen van flessen, lollystokjes, een snoeppapiertje of het dekseltje van een to-go koffiebeker. Het zijn onderdelen van verpakkingen, die na gebruik in de vuilnisbak horen maar vaak op straat of in de natuur belanden. Om dit en ander zwerfafval tegen te gaan, voert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) samen met NederlandSchoon het project ‘Slim Ontwerp’ uit.

KIDV samen met NederlandSchoon in strijd tegen zwerfafval

11 oktober 2018

Doppen van flessen, lollystokjes, een snoeppapiertje of het dekseltje van een to-go koffiebeker. Het zijn onderdelen van verpakkingen, die na gebruik in de vuilnisbak horen maar vaak op straat of in de natuur belanden. Om dit en ander zwerfafval tegen te gaan, voert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) samen met NederlandSchoon het project ‘Slim Ontwerp’ uit.

Het project is gericht op het ontwerp en de ontwikkeling van verpakkingen. Hoe kan in de ontwerpfase van een verpakking al rekening worden gehouden met het weggooien van de verpakking en het voorkomen van zwerfafval? Denk aan een plastic dop die aan de fles vast blijft zitten of aan een eetbaar stokje van een waterijsje. Daarnaast besteedt ‘Slim Ontwerp’ aandacht aan het aanpassen of anders aanbieden van verpakkingen in winkels en horeca. Bijvoorbeeld door een bewuster beleid op het meegeven van zakjes of servetten of het inzamelen van to-go bekers voor koffie en thee.

‘Slim Ontwerp’ raakt ook aan het voorstel van de Europese Commissie om plastic zwerfafval met zeventig procent te verminderen. “Bedrijven stellen hoge ambities voor het verduurzamen van verpakkingen. Ook op het gebied van zwerfafval kunnen nog stappen worden gezet”, zegt KIDV-directeur Chris Bruijnes. Samen met bedrijven, retail en horeca brengen het KIDV en NederlandSchoon de pijnpunten in kaart en gaan ze op zoek naar oplossingen.

Voor dit project, dat loopt tot juni 2019, heeft Stichting Afvalfonds financiële middelen beschikbaar gesteld. U kunt hier meer lezen over het doel van het project en de concrete activiteiten die hierbinnen vallen.  Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met projectleider Peter Blok via pblok@kidv.nl