Aan de slag met duurzaam verpakken

Verkenning ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat (RWS) werken samen aan het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’. Het doel van dit programma is om de toepassing van kunststof verpakkingsafval van Nederlandse huishoudens te verhogen en het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, door het stimuleren van innovaties en het wegnemen van belemmeringen in de markt. De verkenning bevat een brede analyse van vraag en aanbod van recyclaat dat is gemaakt van kunststof verpakkingsmateriaal, vanuit een technisch en economisch perspectief. 

U kunt de verkenning hier lezen.