Aan de slag met duurzaam verpakken

Is mijn verpakking recyclebaar, of niet? Om daar voor kunststof verpakkingen eenvoudig het antwoord op te vinden, introduceert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken komende week de KIDV Recyclecheck. Deze eerste versie is voor vormvaste kunststof verpakkingen; een versie voor flexibele verpakkingen is in de maak. De komst van de nieuwe praktische tool werd aangekondigd tijdens de Verdiepingsbijeenkomst ‘Van recyclebaar naar recycling’ van het KIDV.

KIDV komt met Recyclecheck voor verpakkingen

14 september 2018

Is mijn verpakking recyclebaar, of niet? Om daar voor kunststof verpakkingen eenvoudig het antwoord op te vinden, introduceert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken komende week de KIDV Recyclecheck. Deze eerste versie is voor vormvaste kunststof verpakkingen; een versie voor flexibele verpakkingen is in de maak. De komst van de nieuwe praktische tool werd aangekondigd tijdens de Verdiepingsbijeenkomst ‘Van recyclebaar naar recycling’ van het KIDV.

De KIDV Recyclecheck is een relatief eenvoudige manier om te controleren of een verpakking in het huidige Nederlandse recyclingsysteem goed is te recyclen. “Het is een hulpmiddel bij één van de vele keuzes die verpakkingsontwerpers, maar ook marketeers en inkopers, moeten maken als ze een nieuw product of verpakking op de markt brengen”, zegt verpakkingskundige Karen van de Stadt van het KIDV. De Recyclecheck heeft het model van een beslisboom. Aan de gebruiker wordt een beknopt aantal vragen gesteld over het materiaal en over verpakkingsonderdelen die invloed hebben op de sortering en recycling. De vragen moeten steeds met ja of nee worden beantwoord. Het KIDV geeft bij elke vraag ook achtergrondinformatie over de verschillende aspecten van een verpakking. Aan het eind rolt het antwoord eruit: de verpakking is goed recyclebaar, of niet.

Het KIDV heeft voor de ontwikkeling van de Recyclecheck eerst gekeken naar een aantal bestaande buitenlandse methoden. Op basis daarvan ontwikkelde het KIDV een model voor de Nederlandse situatie. Dat is afgestemd met sorteerders en recyclers, met de werkgroep verpakkingen van het FNLI en met een aantal producenten en importeurs. “Onze recyclecheck is ook toepasbaar in andere landen”, zegt Van de Stadt. “In heel Europa wordt immers ongeveer dezelfde apparatuur gebruikt om te sorteren en te recyclen; sorteerders en recyclers hebben dus last van dezelfde verstorende effecten. Welke verpakkingen worden ingezameld, verschilt wel van land tot land.”

De check is gericht op de gehele verpakking, bijvoorbeeld een fles met dop en label of sleeve, of een bakje met deksel en label. De Recyclecheck wordt regelmatig geactualiseerd. De bèta-versie van de KIDV Recyclecheck komt donderdag 20 september a.s. online beschikbaar via de website van het KIDV. De ontwikkeling van de Recyclecheck is onderdeel van het project Meten van Circulariteit, dat wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds. Volgende stappen zijn de ontwikkeling van een recyclecheck voor flexibels (onder meer plastic folies) en andere materialen, zoals papier en karton.

Verdiepingsbijeenkomst

De weg ‘Van recyclebaar naar recycling’ is voor veel verpakkingen nog altijd een lastige. Er dienen zich wel steeds meer mogelijkheden aan, zo bleek tijdens de KIDV Verdiepingsbijeenkomst uit de presentaties van Attero, 4PET Recycling en QCP. Daar liggen veel technologische vernieuwingen aan ten grondslag, al is ook veel winst te behalen met design voor recycling. Bijvoorbeeld door toepassing van zoveel mogelijk mono-materialen of het gebruik van lijmen die de recycling niet verstoren. De overkoepelende boodschap was dat ketenpartijen moeten samenwerken en veel meer op kwaliteit moeten inzetten dan wat ze tot nu toe vooral doen, op kwantiteit.

Het verslag van de Verdiepingsbijeenkomst met een toelichting op de presentaties, verschijnt binnenkort in de nieuwsbrief van het KIDV. U kunt zich onderaan de homepage aanmelden voor de nieuwsbrief.

Update 20-09-2018: inmiddels staat de KIDV Recyclecheck live. U kunt hem hier  downloaden.