Aan de slag met duurzaam verpakken

In het rapport ‘A European strategy for plastics in a circular economy’ wordt de nieuwe strategie van de Europese Unie (EU) over kunststoffen uiteengezet.

A European strategy for plastics in a circular economy (2018)

In het rapport ‘A European strategy for plastics in a circular economy’ wordt de nieuwe strategie van de Europese Unie (EU) over kunststoffen uiteengezet.

In het rapport worden concrete acties voorgesteld om een circulaire economie voor kunststoffen in de toekomst te realiseren.

Uitdagingen in verband met de productie, consumptie en afvalfase van kunststoffen worden omgezet in kansen voor de EU en kunnen het concurrentievermogen van de Europese industrie vergroten.

Lees hier het rapport.