Duurzaam verpakken: Reduce, Re-use, Recycle en Re-new

QuickScan Duurzaam Verpakken

Bij het verduurzamen van verpakkingen komt meer kijken dan alleen het gebruik van minder of ander materiaal. Het ontwikkelen van duurzame verpakkingen vraagt dat bedrijven letten op het verpakkingsproces en de logistiek, het aankoop- en weggooigedrag van consumenten en de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van een bedrijf.

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft de QuickScan Duurzaam Verpakken ontwikkeld om bedrijven in dit proces te ondersteunen. De QuickScan geeft bedrijven inzicht welke duurzame keuzes ze kunnen maken en wat de implicaties van die keuzes zijn voor de circulariteit.

Bij de QuickScan Duurzaam Verpakken worden de verpakkingen geanalyseerd op verschillende aspecten: het verpakte product; de verschillende verpakkingscomponenten; het verpakkingsmateriaal; de wijze waarop het na gebruik weggegooid en gescheiden wordt en de recyclebaarheid. Daarbij wordt rekening gehouden met het huidige bedrijfsbeleid en de merkstrategie van het bedrijf. 

De QuickScan Duurzaam Verpakken bestaat uit verschillende fasen

Allereerst wordt ter voorbereiding samen met het bedrijf een selectie gemaakt van vijf tot tien representatieve verpakkingstypes.

Deze verpakkingen worden door het KIDV geanalyseerd, om te beoordelen in hoeverre de toegepaste materialen kunnen worden gesorteerd en gerecycled nadat ze worden afgedankt.

Na de voorbereiding volgt een interactieve sessie van een dagdeel bij het bedrijf. Een mix van medewerkers van verschillende afdelingen, die allen betrokken zijn bij de totstandkoming van het product, is hierbij aanwezig. In deze sessie worden de resultaten van de geanalyseerde verpakkingen besproken. Kansen en prioriteiten worden in kaart gebracht, die kunnen helpen bij het realiseren van verduurzaming en circulariteit. Ook worden relevante duurzaamheidthema’s besproken aan de hand van speciaal ontwikkelde tools, zodat het bedrijf inzicht krijgt in de belangrijkste basisprincipes van circulariteit. Dit vormt de basis voor een aanbeveling hoe het bedrijf verder kan verduurzamen. 

De primaire focus ligt op de Nederlandse situatie, maar het KIDV kan ook verwijzen naar de situatie in belangrijke Europese landen. Na de sessie wordt de analyse in de vorm van een presentatie met het bedrijf gedeeld, waarin de belangrijkste conclusies van de QuickScan zijn geïntegreerd.