Duurzaam verpakken: Reduce, Re-use, Recycle en Re-new

CRISP onderzoekt circulair ontwerpen van verpakkingen

6 juli 2018

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) werkt samen met Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Wageningen Food and Biobased Research om bedrijven aan meer kennis te helpen over duurzaam verpakken, met name gericht op het circulair ontwerpen van verpakkingen. De samenwerking komt voort uit het Circular Packaging Design programma (2017-2020) van het KIDV.

“Bedrijven hebben behoefte aan kennis om verpakkingen circulair te ontwerpen”, vertelt KIDV-projectleider Gijs Langeveld. “Dat komt deels omdat de kennis er nog niet is; daarvoor is extra onderzoek nodig. Daarnaast speelt mee dat beschikbare kennis onvoldoende terechtkomt bij professionals, zoals ontwerpers, brand managers, inkopers en het management.”

Het Circular Packaging Design programma van het KIDV gaat over de versterking van de onderwijs- en onderzoekinfrastructuur bij universiteiten en hogescholen. De uitkomst is een (vraag-gestuurd) kennisaanbod aan professionals. In april 2018 werd een samenwerking met drie hogescholen bezegeld, De Haagse Hogeschool, HAS Den Bosch en de Hogeschool van Amsterdam. Daarna volgde het zogeheten consortiumcontract met de universiteiten. Stichting Afvalfonds is een van de financiers van het Circular Packaging Design programma; daarnaast dragen de kennisinstellingen zelf bij.

Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Wageningen Food and Biobased Research hebben inmiddels het Center for Research in Sustainable Packaging (CRISP) opgericht. Doel van het samenwerkingsverband CRISP is om onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaam verpakken te verbeteren, gericht op producenten en importeurs.

Het bedrijfsleven wordt sterk betrokken bij zowel de uitvoering van onderzoeksprojecten van de hogescholen als van CRISP. De eerste projecten binnen CRISP richten zich op laminaten, herbruikbare verpakkingen en de verankering van sustainable packaging in het management. Vanaf medio augustus benadert het KIDV bedrijven hiervoor.

Heeft u als producent/importeur nu al interesse voor de projecten van CRISP, neem dan contact op met KIDV-projectleider Gijs Langeveld (glangeveld@kidv.nl).