Aan de slag met duurzaam verpakken

Brancheplannen Duurzaam Verpakken 2019-2022

Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben 22 branche-organisaties in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken een Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022 opgesteld. De brancheplannen zijn in het eerste kwartaal van 2019 beoordeeld door het College van Onafhankelijke Experts. Binnenkort volgt de rapportage hierover.

Klanten, maatschappelijke organisaties en overheden oefenen steeds meer druk uit op bedrijven om duurzaam te verpakken. Voor de bedrijven zijn brancheverduurzamingsplannen een belangrijke hefboom om op dit vlak zelf de handen aan het roer te houden. Een plan kan zodanig worden ingericht, dat het een praktische invulling geeft aan de huidige Europese regelgeving en de essentiële eisen voor verpakkingen. Tevens kan een branche met een goed doordacht plan proactief toekomstige regelgeving mogelijk voorblijven. Denk aan zaken waar vanuit de politiek en consumenten een bepaalde focus op is ontstaan, zoals te veel loze ruimte in verpakkingen, verpakkingen die niet recyclebaar zijn of verpakkingen die vaak in het milieu terechtkomen. Een brancheverduurzamingsplan verpakken helpt een branche ook om helder te communiceren aan de buitenwereld over de inzet en resultaten van duurzaam te verpakken.

Bij de tussenevaluatie (in 2017) van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is besloten dat het KIDV doorgaat als kennisinstituut voor en door het bedrijfsleven. Bij deze nieuwe focus wordt ook een nieuwe koers ingezet voor het opstellen van de brancheverduurzamingsplannen, namelijk dat het een zelfsturend traject is. Het KIDV heeft intussen aan alle branches gevraagd wat voor hen de functie is van een brancheverduurzamingsplan verpakken en om een keuze te maken tussen twee scenario’s:

1. Profilering - openbaar.

De branche kiest ervoor om het brancheverduurzamingsplan (mede) in te zetten om zich te profileren op het gebied van verduurzaming en daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities die het bedrijfsleven heeft op dit thema. In deze variant beoordeelt het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV het plan en de doelen die de branche opstelt. Het KIDV en de branche maken deze plannen, inclusief beoordeling, openbaar.

2. Interne verbetering – niet openbaar.

De branche kiest ervoor om een verduurzamingsplan te ontwikkelen en te benutten voor de branche en de lid-bedrijven zelf. In deze variant krijgt het plan een beknopt advies van het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV. Het KIDV maakt het plan niet openbaar.

De beoordeling door het College van Onafhankelijke Experts bij de publieke variant zal - meer dan bij de interne variant – zijn gericht op ambitie, concreetheid en verdere mogelijkheden. De publieke variant vraagt om meer inspanningen door de branche om tot een kwalitatief hoogwaardig plan te komen. De wijze van beoordelen door het College zijn samengevat in het beoordelingskader, deze vindt u hier.

Lees ook: 

Recordaantal brancheplannen om verpakkingen te verduurzamen (20 februari 2019)