Kennis ontwikkelen, kennis samenbrengen, kennis delen

4PET Recycling maakt PET-trays recyclebaar

28 juni 2018

Plastic trays voor voedselverpakkingen zijn een omvangrijke materiaalstroom, die niet gemakkelijk is te recyclen. Dit verandert met de ingebruikname van de nieuwe fabriek van 4PET Recycling in Duiven, naar eigen zeggen de eerste ter wereld in zijn soort. Binnenkort is die operationeel en dan is een gesloten kringloop van trays2trays een feit.

Vrijdag 22 juni jl. was de officiële opening van het nieuwe hoofdkantoor en de naast gelegen fabriek van 4PET Recycling. Hier staan twee nieuwe verwerkingslijnen voor het zogenoemde post-consumer-waste PET. Op de ene lijn wordt jaarlijks 40 kiloton PET-flessen gerecycled, iets waarmee het bedrijf al in de jaren negentig begon. De andere lijn is voor de PET-trays, die zo’n tien procent van het huishoudelijk kunststof afval uitmaken.

PET-trays komen in de huidige vorm sinds enige jaren op de markt. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het verpakken van levensmiddelen, zoals fruit, vlees en kaas. In mindere mate worden non-food producten in PET-trays verpakt. Dit neemt echter toe, onder meer door de relatief lage prijs van PET.

De recycling van PET-trays belandde de afgelopen jaren in een impasse. Om deze te doorbreken, stelde het Afvalfonds Verpakkingen – als belanghebbende van de producenten en importeurs die PET-trays op de markt brengen –  in 2017 budget beschikbaar voor onderzoeksprojecten over de recycling van PET-trays. Die gingen onder meer over de financiële en technische haalbaarheid, maar ook over de wensen van de markt ten aanzien van de kwaliteit van het recyclaat. Het KIDV voerde in dit kader een verkenning uit naar de omvang van het probleem.

4PET Recycling was een van de partijen die hiermee aan de slag ging en sloot een overeenkomst met het Afvalfonds Verpakkingen. Het recyclingbedrijf legde daarmee de basis voor de bouw van de zogeheten tray2tray-lijn. Deze heeft een verwerkingscapaciteit van rond de 20 kiloton per jaar. Om verzekerd te zijn van voldoende aanvoer, maakte het Afvalfonds Verpakkingen afspraken met sorteerders zoals Attero en Omrin. 

“Voor de kunststof verpakkingsketen is het een grote uitdaging om het gebruik van recyclede materialen voor nieuwe verpakkingen mogelijk te maken. Tot nu toe lukte het niet om van oude trays nieuwe trays te maken, die dus ook weer voor voedselverpakkingen geschikt zijn. 4PET Recycling vult deze schakel in en daarmee is de recycling van plastic trays een feit”, zegt verpakkingskundige Niels van Marle van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Hij stelt dat producenten en importeurs van productverpakkingscombinaties ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de recyclebaarheid van de trays. “Door al in de ontwerp- en ontwikkelfase rekening te houden met recycling en hergebruik, zoals het toepassen van kunststof etiketten en oplosbare lijmen op trays, zijn ze gemakkelijker te recyclen.”

Dit geldt in het algemeen voor het verduurzamen van verpakkingen. Om bedrijven hierover te adviseren en verder op weg te helpen, heeft het KIDV verschillende tools ontwikkeld. Bedrijven kunnen hier ook vragen over verpakkingen stellen aan het KIDV.