Aan de slag met duurzaam verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat starten met het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof. Het programma stimuleert het gebruik van gerecycled kunststof verpakkingsafval in producten via innovatie- en inkooppilots. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Marktpartijen worden uitgedaagd om met innovatieve voorstellen voor pilots te komen. Het programma biedt begeleiding en financiële middelen om de ideeën uit te voeren.

Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof: marktpartijen gezocht voor pilots

11 juni 2018

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat starten met het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof. Het programma stimuleert het gebruik van gerecycled kunststof verpakkingsafval in producten via innovatie- en inkooppilots. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Marktpartijen worden uitgedaagd om met innovatieve voorstellen voor pilots te komen. Het programma biedt begeleiding en financiële middelen om de ideeën uit te voeren.

Het KIDV en Rijkswaterstaat roepen marktpartijen op om innovatie- en inkooppilots te organiseren.

Innovatiepilots
De innovatiepilots zijn voor producenten van kunststof (producten), sorteerders, verwerkers en kennisinstellingen. Heeft u het idee voor een techniek om gerecycled kunststof in producten of verpakkingen te verwerken? Of een innovatief productontwerp of innovatieve manier van samenwerken die nieuwe toepassingen van gerecycled kunststof mogelijk maakt?
Het KIDV helpt om de slagingskans van de pilots zo groot mogelijk te maken en – zo mogelijk – de innovaties op te schalen. Klik hier voor de factsheet of neem voor meer informatie over de innovatiepilots contact op met Pascal Zoetbrood van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken: pzoetbrood@kidv.nl.

Inkooppilots
De inkooppilots zijn voor producenten van plastic producten en organisaties die plastic producten inkopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ondersteunen van de inkoop van kunststof recyclaat in nieuwe toepassingen of om het opschalen van bestaande mogelijkheden. MVO Nederland ontwikkelt en begeleidt de inkooppilots samen met bedrijven, experts en andere stakeholders. Neem voor meer informatie over de inkooppilots contact op met Elsbeth Roelofs van MVO Nederland: e.roelofs@mvonederland.nl.  

Alle informatie over het programma en de Innovatie- en Inkooppijlers is te vinden op www.kunststofhergebruiken.nl.