Duurzaam verpakken vraagt om samenwerking tussen alle spelers in de keten: van grondstoffenleverancier tot afvalverwerker

Consumentenonderzoek

Welke factoren bepalen de acceptatie en handelingsbereidheid van mensen bij de inzamelsystemen voor kunststof verpakkingsafval, nu en in de toekomst? Deze vraag stond centraal in het consumentenonderzoek dat in opdracht van het KIDV is uitgevoerd.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in waar vanuit consumentenperspectief rekening mee moet worden gehouden wanneer wijzigingen worden doorgevoerd in de systemen van bronscheiding, nascheiding en statiegeld. In het consumentenonderzoek stonden de houdingen (acceptatie) en gedragsintenties (coöperatie) ten aanzien van deze inzamelsystemen centraal.

Klik hier voor de rapportage.

Klik hier voor de samenvatting.

Factsheets
Het KIDV heeft drie factsheets gemaakt op basis van de onderzoeksresultaten. Per inzamelsysteem wordt inzicht gegeven in de houding van consumenten ten opzichte van het betreffende systeem. Die houding wordt vergeleken met hoe consumenten zich verhouden tot de twee andere systemen. Daarnaast geeft de factsheet tips voor gemeenten die een wijziging willen doorvoeren in het inzamelsysteem.

Klik hier voor Houding burgers tegenover bronscheiding.

Klik hier voor Houding burgers tegenover nascheiding.

Klik hier voor Houding burgers tegenover statiegeld.