Duurzaam verpakken helpt bij de ontwikkeling naar een circulaire economie

Marktverkenning mix kunststoffen en folies

Het onderzoek is uitgevoerd door een marktverkenning. Daarnaast zijn middels een literatuurstudie en interviews de verwerkingsroutes van de stroom mix kunststoffen en folies in kaart gebracht. 

Om de verschillende toepassingen van de gerecyclede kunststoffen uit folies en mix kunststoffen inzichtelijk te maken zijn de afzetmarkten voor deze fracties nader onderzocht. Deze deelstudie is in opdracht van het KIDV door onderzoeksbureau TNO uitgevoerd.  

Het onderzoek is uitgevoerd door een marktverkenning. Daarnaast zijn middels een literatuurstudie en interviews de verwerkingsroutes van de stroom mix kunststoffen en folies in kaart gebracht. De uitkomsten van de marktverkenning leiden tot aanbevelingen voor mogelijke interventies om vraag en aanbod van deze stromen kunststof beter op elkaar aan te laten sluiten.

Klik hier voor de rapportage.

Klik hier voor de samenvatting.