Feitelijke kennis over circulair verpakken, zodat beleidsmakers en bedrijven duurzame stappen kunnen zetten

Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof

Om de kunststof verpakkingsketen beter te kunnen sluiten, zowel economisch als qua grondstoffen, moeten vraag en aanbod van kunststof recyclaat goed op elkaar aansluiten. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) werkt samen met Rijkswaterstaat Leefomgeving aan het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Met dit project wordt de vraag naar gerecyclede kunststoffen, binnen en buiten de verpakkingsketen, gestimuleerd.

Het doel van dit programma is om de toepassing van gescheiden ingezameld kunststof verpakkingsafval te stimuleren. Ook dient het gebruik van primaire grondstoffen worden verminderd door innovaties te stimuleren en belemmeringen in de markt van vraag en aanbod op te lossen.

Het project bestaat uit twee pijlers, waarvan het KIDV de eerste pijler (innovatie) uitvoert. 

Het doel van de innovatiepilots is om nieuwe toepassingen voor gerecycled kunststof te stimuleren. Bedrijven worden ondersteund bij het opzetten van projecten, waarbij gerecyclede kunststoffen de virgin kunststoffen vervangen of nieuwe verpakkingen en verpakkingsmaterialen worden ontwikkeld die geschikt zijn voor recycling.

Het doel van de inkooppilots is om toe te werken naar een bredere en stabielere vraag naar gerecyclede kunststoffen op twee inkoopniveaus. Het eerste niveau is de directe inkoop van kunststof recyclaat door bedrijven voor de toepassing in producten. Het tweede niveau is de inkoop door overheden en bedrijven van producten waarin gerecycled kunststof is verwerkt.

Eind 2018 zijn de pilotprojecten geselecteerd en van start gegaan. Meer informatie over de projecten vindt u hier

Heeft u vragen over het KVG-programma? Neem dan contact op met projectleider Charissa Koolen van het KIDV: ckoolen@kidv.nl.