Duurzaam verpakken: Reduce, Re-use, Recycle en Re-new

KIDV-tool voor trends in duurzaam verpakken

26 april 2018

De verpakkingssector is constant in beweging, ook als het gaat om duurzaam verpakken. Producenten ontwikkelen innovatieve verpakkingen, de sector maakt nieuwe ketenafspraken en onderzoekers brengen nieuwe inzichten. Om inzicht en overzicht te geven in marktontwikkelingen, innovaties en kennisvragen, presenteert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de tool ‘Trends in duurzaam verpakken’.

Met de tool kunnen bedrijven snel zicht krijgen in de onderwerpen van hun keuze. Zo kunnen ze zelf berichten op maat maken, door te kiezen tussen marktontwikkelingen, innovaties en kennisvragen, de diverse ketenstappen en de verschillende verpakkingsmaterialen. Ook kunnen ze een totaaloverzicht raadplegen en hun eigen kennisvragen indienen. Verder bevat de tool periodieke trendberichten van het KIDV, over veranderingen die gaande zijn en als inspiratie kunnen dienen om verpakkingen te verduurzamen.

“Als KIDV beschikken wij over een grote hoeveelheid kennis en die willen we zo goed mogelijk ontsluiten en toepasbaar maken in de praktijk”, vertelt KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst. “Steeds meer bedrijven willen met duurzaam verpakken aan de slag, maar weten nog niet precies hoe. Met deze tool kunnen producenten en importeurs snel zien welke ontwikkelingen en innovaties aan de gang zijn. Als zij daar vervolgens meer over willen weten, kan het KIDV hen verder adviseren.”

Trends in duurzaam verpakken is een vervolg op het eerder dit jaar gepubliceerde KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken®, dat ondernemers stap voor stap wegwijs maakt bij de verduurzaming van verpakkingen.