Duurzaam verpakken = Circulair verpakken. Van ontwerp tot hergebruik en recycling

Versnelling transitie kunststof verpakkingsketen

Hoe kan de transitie in de kunststof verpakkingsketen worden versneld? Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, verkende het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in een rondetafelbijeenkomst de drijvende factoren achter de energie- en mobiliteitstransitie.

De uitkomsten van deze verkenning zijn opgenomen in een KIDV-notitie met lessen die de kunststof verpakkingsketen kan trekken om de transitie naar een circulaire kunststof verpakkingsketen te versnellen. De notitie laat zien dat acties op verschillende fronten tegelijk nodig zijn, zowel van onderop - door niche-bedrijven en burgers - als bovenaf, zoals interventies door de overheid.

Lees hier de notitie.