Kennis ontwikkelen, kennis samenbrengen, kennis delen

Chinese importverbod op (kunststof) afval

Notitie van het KIDV over de belangrijkste uitdagingen, kansen en handelingsperspectieven voor de Nederlandse kunststof (verpakkings)keten na het Chinese importverbod op (kunststof) afval.


In 2017 kondigde China een importverbod aan voor 24 afvalsoorten, waaronder autobanden, textiel, kunststof en glas. Dit verbod werd per 1 januari 2018 van kracht. Veel Europese landen, waaronder ook Nederland, exporteerden afval naar China om het daar te laten verwerken en recyclen.

In december 2017 organiseerde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) een rondetafelbijeenkomst om inzichten te verzamelen over de gevolgen voor Nederland van de strengere import-handelspolitiek van China voor de verpakkingsketen. De uitkomsten lieten zien dat de Chinese ban op afval vooral problemen oplevert voor kunststof verpakkingsafval van bedrijven. Als vervolg op deze bijeenkomst heeft het KIDV een notitie opgesteld.

Klik hier voor de notitie van het KIDV over het Chinese importverbod op (kunststof) afval.