Duurzaam verpakken vraagt om samenwerking tussen alle spelers in de keten: van grondstoffenleverancier tot afvalverwerker

Plastic verpakkingen in het nieuws

7 maart 2018

De inzameling van plastic afval kwam afgelopen maanden regelmatig in het nieuw; de insteek was vaak negatief. Media plaatsen vraagtekens bij de zin van gescheiden plastic-inzameling. Wat doe je dan, als gemeente die er véél aan doet om zo hoog mogelijke scheidingspercentages te halen? Over deze vraag organiseerde het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) een paneldiscussie met onder andere Albert van Winden (programma manager Optimalisatie Afvalketen Amsterdam), Freek Bakker (SUEZ) en KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst.

“Communiceer een duidelijk verhaal naar de inwoners, maak duidelijk waarom je afval scheidt en laat ook vooral zien wat je ervan maakt. Je voorbeeldrol is belangrijk.” Dat waren kort samengevat de belangrijkste tips die vandaag bij de LCKVA aan de deelnemers werden verkondigd. In plaats van te kissebissen of, erger nog, elkaar de tent uitvechten - over bronscheiding en nascheiding of over welke land het beter doen dan het andere land, bijvoorbeeld - is het beter als alle partijen in de keten samen de spreekwoordelijke stip op de horizon zetten waar ze naartoe willen. En dan ook samen verder optrekken: producenten, gemeenten, recyclers en consumenten. “Want niemand redt het in zijn eentje.”

Aan die horizon gloren zo weinig mogelijke verpakkingen die níet zijn te recyclen. Producenten die daar verantwoordelijkheid voor nemen. Met als resultaat hogere recyclingcijfers en meer hoogwaardige recycling. “Al is ook een uit kunststof afval vervaardigd bermpaaltje altijd nog beter dan verbranden”, zei Hester Klein Lankhorst.

De paneldiscussie werd ingeleid met twee presentaties van Bernard Merkx (CEO GreenWavePlastics) en Hendrik van de Vijver (HVC) over de omvang van de kunststofmarkt en de (afval)verwerking. Deze presentaties en een uitgebreider verslag van de bijeenkomst, staan binnenkort op de site van het LCKVA.