Aan de slag met duurzaam verpakken

KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken®

12 februari 2018

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft een model opgesteld, dat beschrijft hoe bedrijven stap voor stap elke productverpakkingscombinatie kunnen verduurzamen. In het KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken® staan alle aspecten van duurzaam verpakken inzichtelijk op een rij. Het model biedt bedrijven de mogelijkheid om vanuit diverse invalshoeken in te zoomen op zaken die voor hun specifieke situatie en producten van belang zijn.

Bij de verduurzaming van verpakkingen komt veel meer kijken dan het gebruik van minder of ander materiaal. Dat is weliswaar een belangrijke stap in het proces, maar er gaan andere vragen aan vooraf. Die raken ook aan het beleid en de strategie van de onderneming, tot en met het gedrag van de consumenten, met alle aspecten van het verpakken daartussen. Het KIDV brengt deze samen in het KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken®.

In het model op de website van het kennisinstituut is alle kennis – onder meer uit het wetenschappelijk onderzoeksprogramma en uit onderzoeken van het KIDV – gebundeld en toegankelijk gemaakt. Nieuwkomers kunnen zo gemakkelijk vertrouwd raken met het onderwerp, terwijl professionals diepgaand, tot op gedetailleerd wetenschappelijk niveau, in de materie kunnen duiken. Inzameling en recycling, de keuze van materialen, life cycle assessment of zaken zoals productveiligheid en consumentengedrag, deze onderwerpen komen allemaal aan bod.

De lancering van het KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken® past bij de nieuwe koers van het KIDV als kennispartner voor en door bedrijven én bij ontwikkelingen in de markt, zoals de Europese plastic-strategie en de aankondiging van elf multinationals onlangs dat zij hun verpakkingen uiterlijk in 2025 volledig recyclebaar en herbruikbaar maken. KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst: “Het Nederlands verpakkend bedrijfsleven staat voor de taak om business cases zo duurzaam mogelijk te maken. Ons model biedt handvatten om daar concreet mee aan de slag te gaan.”

Klik hier voor het KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken®.