Feitelijke kennis over circulair verpakken, zodat beleidsmakers en bedrijven duurzame stappen kunnen zetten

Gemeentelijk Grondstoffencongres 2018

Deelnemers aan het Gemeentelijk Grondstoffencongres worden op 22 maart a.s., één dag na de gemeenteraadsverkiezingen, bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer. KIDV-verpakkingskundigen Niels van Marle en Karen van de Stadt zijn met een ‘live’ Meldpunt Verpakkingen aanwezig op de informatiemarkt van het congres. Deelnemers kunnen hier terecht met vragen die zij in hun gemeente ontvangen van inwoners over het juist afdanken, duurzaamheid en milieuaspecten van verpakkingen. 

Klik hier voor meer informatie.