Duurzaam verpakken vraagt om samenwerking tussen alle spelers in de keten: van grondstoffenleverancier tot afvalverwerker

Voorlopig EU-akkoord over afval

28 december 2017

Europa heeft op de valreep van 2017 nog de handen op elkaar weten te krijgen voor een afvalpakket dat lidstaten van de Europese Unie verplicht tot meer recycling van meer afval. De lidstaten hebben hierover een akkoord bereikt met het Europees Parlement, dat aanvankelijk ambitieuzere doelen had gesteld.

De Europese Raad moet het nu bereikte ‘afvalakkoord’ dit jaar nog definitief goedkeuren.

De Europese Raad en het Europees Parlement zijn overeengekomen dat in 2035 65 procent van het huishoudelijk afval in Europa moet worden gerecycled, evenals 70 procent van het verpakkingsafval. In datzelfde jaar mag nog maximaal 10 procent van het afval worden gestort. Landen als Griekenland en Kroatië, die in 2013 nog 60 procent van hun afval naar de stort brachten, krijgen iets meer tijd – tot 2040 – om naar dit percentage toe te werken.

Het voorlopige akkoord is vooral voor Estland een mijlpaal. Het land had tijdens zijn voorzitterschap in de tweede helft van vorig jaar fors ingezet op het bereiken van overeenstemming over afval en recycling. “Met deze overeenkomst committeren EU-lidstaten zich aan duidelijke doelstellingen voor hergebruik, recycling en storten en aan regels om het beheer van verschillende afvalstromen te verbeteren", aldus de Estse milieuminister Siim Kiisler over de gesloten deal.

De doelstellingen uit dit nieuwe akkoord liggen lager dan wat het Parlement wilde. De recyclingpercentages komen wel overeen met het voorstel van de Europese Commissie over dit thema uit 2015, maar lidstaten krijgen vijf jaar langer de tijd om aan de aangescherpte doelstellingen te voldoen.  Voor Nederland, dat nu al een hoger recyclingpercentage haalt dan het Europees gemiddelde (68,5 procent tegenover 65,5 procent – Eurostat cijfers over 2014), sluiten de Europese ambities goed aan bij nationale doelstellingen.

Klik hier voor meer informatie over het voorlopige EU-akkoord.