Aan de slag met duurzaam verpakken

Importban China: uitdaging en kans

8 januari 2018

China heeft in 2017 een importverbod aangekondigd voor 24 afvalsoorten, waaronder autobanden, textiel, kunststof en glas. Het verbod moet dit jaar ingaan. Veel Europese landen, waaronder ook Nederland, exporteren afval naar China, om het daar te laten verwerken en recyclen.

Vanuit Nederland gaat het met name om bedrijfsafval. Met het strengere importbeleid lijkt het Aziatische land nu vooral de binnenlandse circulaire economie een impuls te willen geven.

Het KIDV organiseerde in december een rondetafelbijeenkomst om inzichten te verzamelen over de tijdelijke en blijvende gevolgen voor Nederland van het strengere importbeleid van China. Wij zijn bezig hieruit een concept-actieprogramma te distilleren, met handelingsperspectieven voor de korte en lange termijn. Dit programma publiceren we in het eerste kwartaal van 2018.

Het verslag van de ronde tafel over de Chinese importban, met presentaties en de startnotitie van het KIDV over dit onderwerp, leest u hier.